Τι αποφάσισε η Ιερά σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Loading...


Η Αγία και Ιερά Σύνοδος συνεδριάσασα προσφάτως υπό την Προεδρίαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου επελήφθη σημαντικών θεμάτων του Πατριαρχείου και ωσαύτως απεφάσισε:

1ον.   Την προαγωγήν του Μητροπολίτου Βόστρων κ.Τιμοθέου από υπευθύνου της ανασυγκροτήσεως της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις Κύπρον εις Έξαρχον του Παναγίου Τάφου εν Κύπρω εν συνεχεία της προσφάτου τελετής των Θυρανοιξίων και εν όψει της αναμενομένης τελετής των Εγκαινίων του ιερού Ναού αυτής. 2ον.   Την  χειροτονίαν του Παραδραγουμάνου και άχρι τούδε Αρχιδιακόνου  π. Αθανασίου εις ιερέα και εν συνεχεία την προαγωγήν αυτού εις την τάξιν των Αρχιμανδριτών.
3ον.   Την προαγωγήν του διακόνου π. Ευλογίου εις Αρχιδιάκονον του Μακαριωτάτου.
4ον .   Την χειροτονίαν του εν Βηθλεέμ διακονητού μοναχού π. Αντωνίου εις διάκονον.
5ον.    Την χειροθεσίαν του δοκίμου Παναγιώτου, διακονητού του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, εις μοναχόν, την ένταξιν αυτού εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα και ακολούθως την χειροτονίαν αυτού εις διάκονον.Ετικέτες