Συλλυπητήρια του Αλεξανδρείας Θεοδώρου προς την Ι.Σ. του Πατριαρχείου Αντιοχείας

Loading...


Σεβασμιώτατοι άγιοι Αδελφοί,
Επί τώ θλιβερώ αγγέλματι τής πρός Κύριον εκδημίας τού μακαριστού Πατριάρχου Υμών κυρού Ιγνατίου,  τού επί έτη πολλά ικανώς ποδηγετήσαντος τήν κατά Αντιόχειαν Αγιωτάτην Εκκλησίαν, διακριθέντος δέ διεθνώς διά τήν θεολογικήν σκέψην καί έκφρασιν, διά τού παρόντος αδελφικού ημών Γράμματος μεταφέρομεν πρός Υμάς καί σύμπασαν τήν Ιεραρχίαν, τόν Ιερόν Κλήρον καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τού Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου τής Μ.Θεουπόλεως τάς ολοθύμους συλλυπητηρίους ευχάς ημών, προσευχόμενοι όπως ο Κύριος τής Αιωνίου Ζωής κατατάξη Αυτόν μετά Αγίων καί Δικαίων, αναδείξη δέ άντάξιον αυτού διάδοχον.

       Επί δέ τούτοις, ευχόμενοι καί Υμίν μακροημέρευσιν, εν ευλογίαις θείων θησαυρισμάτων καί δωρημάτων, διατελούμεν μετά τής εν Κυρίω αγάπης καί τιμής εξιδιασμένης.

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

†Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’Ετικέτες