Πρόσκληση στους «σχισματικούς»

Loading...


Από την Κληρικολαϊκή Συνέλευση να τακτοποιηθούν εκκλησιαστικά

Του Κώστα Νικολόπουλου 

Πρόσκληση στις «σχισματικές» κοινότητες να επανέλθουν στην εκκλησιαστική ομαλότητα, κάνει η 11η Κληρικολαϊκή Συνέλευση με το ομόφωνο ψήφισμά της.
Η τελευταία παράγραφος του ψηφίσματος χαιρετίζει τη συμμετοχή στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σίδνεϊ και «απευθύνει μήνυμα ενότητος» -επιστροφή στην κανονική εκκλησία- στις κοινότητες που εξακολουθούν να περιπλανώνται εκκλησιαστικά. «Χαιρετίζει την συμμετοχήν εις την παρούσαν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ο. η οποία προσφάτως επανήλθεν εις την κανονικήν τάξιν της Εκκλησίας, απευθύνει δε μήνυμα ενότητος εις τας ελαχίστας εναπομεινάσας σχισματικάς εστίας» αναφέρει η τελευταία παράγραφος του ψηφίσματος.
Η πρόσκληση αποτελεί προέκταση της υπόσχεσης του Αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο ότι η εκκλησία θα αναλώσει δυνάμεις και χρόνο για ην περαιτέρω ειρήνευση της ομογένειας.

Στο μήνυμά τους προς την Κληρικολαϊκή Συνέλευση ο κ. Βαρθολομαίος έκανε ειδική αναφορά στην αποκατάσταση των σχέσεων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σίδνεϊ με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και ευχήθηκε να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σίδνεϊ η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αδελαΐδας και οι άλλες άστεγες, πνευματικά, κοινότητας της Αυστραλίας:
«Όλως δε ιδιαιτέρας μνείας και τονισμού χρήζει η μεγάλη, επίπονος και εργώδης προσπάθεια της ενσωματώσεως των σχισματικών Κοινοτήτων εις την Αγίαν, Καθολικήν, Αποστολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, υπό το ωμοφόριον της υμετέρας Ιερότητος, η οποία προσπάθεια κατά το πλείστον επέτυχε και αποδίδει καρπούς. Εγκαρδίως ευχόμεθα και ελπίζομεν ότι, συν Θεώ, θα επανέλθουν εις την κανονικήν εκκλησιαστικήν τάξιν και αι ολίγαι υπολειπόμεναι εισέτι τοιαύται Κοινότητες, ιδία αι εν Αδελαΐδι, δια των συμβουλευτικών πατρικών παραινέσεων της υμετέρας θεοφιλούς Ιερότητος και δια των συντόνων προσπαθειών πάντων υμών, των κληρικών και λαϊκών μελών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας» είπε ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.

Στην αντιφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας υποσχέθηκε, ότι η εκκλησία «θα πράξει παν το δυνατόν προκειμένου ο λαός του Θεού να ειρηνεύσει ακόμη περισσότερο».
Ομογενειακοί κύκλοι σχολιάζουν,
ότι η ειδική αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αδελαΐδας αυξάνει την πίεση στην ηγεσία της Κοινότητας και στην ηγεσία της Ομοσπονδίας να αναθεωρήσουν τη στάση τους στο εκκλησιαστικό και να επιδιώξουν την προσέγγιση με την Ιερά Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.
Οι συνομιλητές μας συμφωνούν, ότι η ομογένεια έχει κουραστεί από τις εκκλησιαστικές περιπλανήσεις της Κοινότητας Αδελαΐδας και της Ομοσπονδίας και προτρέπουν τους κοινοτικούς ηγέτες και προσθέτουν, ότι «η επιτυχημένη διαπραγμάτευση με την Ιερά Αρχιεπισκοπή των Κοινοτήτων Μελβούρνης και Σίδνεϊ καταρρίπτει τους ισχυρισμούς στελεχών της Κοινότητας Αδελαΐδας και της Ομοσπονδίας περί δήθεν «αδιαλλαξίας» της εκκλησίας και του προκαθημένου της Αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού».

Εκ παραδρομής η Γραμματεία της Κληρικολαϊκής διέθεσε στο «Νέο Κόσμο» αντίγραφο του ψηφίσματος της 11ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης (δημοσιεύτηκε στο «Νέο Κόσμο» της Πέμπτης.
Σήμερα δημοσιεύουμε το ψήφισμα της 11ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης:
«Η 11η Κληρικολαϊκή Συνέλευσις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, συνελθούσα εν Σύδνεϋ από 20ής έως 23ης Ιανουαρίου 2013, υπό την Προεδρίαν του Ποιμενάρχου Αυτής, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού, καί παρόντος τουεκπροσωπούντος την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον και την περί Αυτόν Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, Σεβασμιωτάτου Μητοπολίτου Ντιτρόϊτ κ. Νικολάου, και του επισήμως προσκληθέντος υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, παρισταμένων δε και του εν Καμπέρᾳ Πρέσβεως της Ελλάδος μετά του Υπάτου Αρμοστού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την συμμετοχήν των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων και των λοιπών θεσμικών εκπροσώπων Κλήρου και Λαούεκ των ανά την Αυστραλίαν Ενοριών-Κοινοτήτων, Εκκλησιαστικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ομοφώνως ψηφίζει:

1. Διατρανώνει εκ νέου την σταθεράν αφοσίωσιν και τον βαθύτατον σεβασμόν Κλήρου και Λαού προς τον Πάνσεπτον και Μαρτυρικόν Οικουμενικόν Θρόνον και τον Προκαθήμενον Αυτού Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον και την περί Αυτόν Αγίαν καιΙεράν Σύνοδον.

2.Συμμερίζεται και στηρίζει απολύτως τους τιμίους αγώνας του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μετά των περί Αυτών Επιτελικών Στελεχών δια την διασφάλισιν όλων των απαραγράπτων απ’ αιώνων δικαίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ταύτα λέγοντες δεν εννοούμεν μόνον τον τίτλον του «Οικουμενικού», διεθνώς άλλωστε αναγνωριζομένου, μήτε μόνον την επαναλειτουργίαν της περιωνύμου και παλαιφάτου Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ωσαύτως εννοούμεν το απαραβίαστον όλων των ελευθεριών τας οποίας δικαιούται η εν Τουρκίᾳ Ομογένεια μετά των Ιδρυμάτων αυτής και πάντων των περιουσιακώ ῆν στοιχείων των.

3. Παρακολουθεί την συνεχιζομένην οικονομικήν κρίσιν εις την Γενέτειράν μας την Ελλάδα, στηρίζει τας πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού της κ. Αντωνίου Σαμαρά και των συγκυβερνώντων πολιτικών δυνάμεων, εύχεται ταχείαν την οικονομικήν ανάκαμψιν και δηλώνει ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας θα συνεχίσει την ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν προς τους δοκιμαζομένους αδελφούς μας.

4. Αδημονεί δια την μη εισέτι επίλυσιν του χρονίζοντος επί δεκαετίας Κυπριακού προβλήματος και συμπαρίσταται εις τον δίκαιον αγώνα της εν τη Μεγαλονήσω Εκκλησίας και Πολιτείας.