Τα πτυχία τους έλαβαν 250 απόφοιτοι Πατριαρχικών σχολίων της Ιορδανίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στο Αμμάν της Ιορδανίας βρέθηκε τη Παρασκευή ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλος.

Αφορμή στάθηκε η απονομή των πτυχίων στους αποφοίτους των σχολείων του Πατριαρχείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Την Παρασκευήν, 16ην/ 29ην Μαίου 2015, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, διέβη τα σύνορα της γεφύρας του Ιορδάνου ποταμού δι επίσκεψιν εις Ιορδανίαν.

Εις την ανατολικήν πλευράν της γεφύρας υπεδέχθη τον Μακαριώτατον ο εν Φχες ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος.

Εκ της γεφύρας ο Μακαριώτατος κατηυθύνθη προς την εν Αμμάν Μητρόπολιν της Φιλαδελφείας, διά γεύμα παρατεθέν υπό του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.Βενεδίκτου και δι’ ανάπαυσιν.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Μακαριώτατος προσήλθεν εις το εν Αμμάν Πολιτιστικόν Κέντρον «Cultural Center», ένθα έλαβε χώραν η τελετή απονομής των τίτλων εις τους 250 αποφοίτους των εν Ιορδανία σχολείων του Πατριαρχείου, ήτοι των εν Αμμάν σχολείου «Πατριάρχης Διόδωρος» και των Σχολείων του Φχες, της Ζάρκας και της Μαδηβάς .

Η τελετή αύτη διωργανώθη υπό του υπευθύνου των Σχολείων του Πατριαρχείου εις Ιορδανίαν Αρχιμανδρίτου π. Ιννοκεντίου και του βοηθού αυτού Αρχιμανδρίτου π. Αρτεμίου και του υποδευθυντού των σχολείων κ. Έντουαρντ Σμεράτ και των καθηγητών των εν λόγω σχολείων.

Η καλώς ωργανωμένη τελετή αύτη ήρχισε διά της υποδοχής του Μακαριωτάτου εκ του Σώματος των Προσκόπων, του Αρχιμανδρίτου Ιννοκεντίου, του κ. Εντουάρντ Σμεράτ, του Αρχιμανδρίτου π. Αρτεμίου, Ιερέων του Πατριαρχείου εις ενορίας της Ιορδανίας, διακεκριμμένων προσωπικοτήτων ως π.χ. του πρώην Υπουργού κ. Μούνδερ Χανταντίν, του κ. Κάμελ Αμπού Τζάμπερ, του κ. Όντε Καουάς, μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η τελετή αύτη ήρχισε διά της απαγγελίας του Ιορδανικού Εθνικού Ύμνου και της παρελάσεως των αποφοίτων, παρουσία του Μακαριωτάτου, του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Ιορδανίας κ. Σάλεχ Σαλάηλε, των καθηγητών Σχολείων του Πατριαρχείου και των γονέων των Αποφοίτων.

Ευθύς αμέσως εξεφώνησε προσφώνησιν ο Γενικός Διευθυντής των Σχολείων βοηθός του Αρχιμανδρίτου Ιννοκεντίου κ. Εδουάρδος Σμεράτ, συγχαίρων τους αποφοίτους διά την επίδοσιν αυτών και ευχόμενος αυτοίς καλήν επιτυχίαν και ευχαριστών το Πατριαρχείον διά την ηθικήν και υλικήν υποστήριξιν των σχολείων αυτού εις Ιορδανίαν.

Ηκολούθησαν αι προσφωνήσεις των εκπροσώπων των αποφοίτων εις την Γαλλικήν, Αγγλικήν και Αραβικήν και προσφώνησις ενός μαθητού ευχαριστούντος τους καθηγητάς και τους γονείς. Από οθόνης επαρουσιάσθησαν σκηναί των μαθητικών δραστηριοτήτων των σχολείων του σχολικού έτους 2014-2015, ως και Ιορδανικά πατριωτικά ασματα και πατριωτικοί Κιρκάσιοι χοροί.

Η τελετή έκλινε προς το τέλος διά της προσφωνήσεως ­ – ευλογίας της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, αναγιγνωσκομένης υπό του εκπροσώπου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου εις την Αραβικήν π. Ήσσα Μούσλεχ.

Επεσφραγίσθη δε διά της ιδιοχείρου απονομής υπό του Μακαριωτάτου ενί εκάστω των αποφοίτων του τίτλου αποφοιτήσεως αυτού, μετά της εγκαρδίου ευχής Αυτού δι᾽ επιτυχίαν εισαγωγής αυτών εις τα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικήν επιτυχίαν και πρόοδον».

0106jer.jpg
0106jer1.jpg
0106jer2.jpg
0106jer3.jpg
0106jer4.jpg
0106jer5.jpg
0106jer6.jpg
0106jer7.jpg
0106jer8.jpg


Ετικέτες