Τα ιερά και τα όσια στους καθηρημένους και σχισματικούς;

Loading...


Από την ιστοσελιδα του καθηρημένου κ. Σάββα Μπιζάνια αναφέρεται ότι του έχει δοθεί το ιερόν επιτραχήλιον του Οσίου Σάββα του εν Καλύμνω και ότι έχει σχετικό βίντεο και φωτογραφίες από την παραλαβή του ιερου επιταχηλίου. Επίσης δείχνει και το ιερόν επιτραχήλιον εντός κιβωτίου.

Τον προτρέπουμε να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα σχετικα ντοκουμέντα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΕΙΔΗΣΙΝ να επικοινωνήσετε με την Ιεράν Μητρόπολιν Καλύμνου από την οποίαν κατάγεται και καθηρέθη το 2001 διότι εγκατέλειψε σε λίγους μήνες την διακονικήν του θέσιν και την συζυγόν του. Μετά απο περιπλανήσεις σε ομάδες ψευτοπαλαιοημερολογιτών τώρα κατέφυγε στην εξαρχία στην Ελλάδα του κ. Μπακόμητρου που ανήκει στο λεγομενο «πατριαρχείο του Κιέβου.»Ετικέτες