Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Loading...


Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εν Νέα Υόρκη την 17ην και 18ην Μαρτίου 2014 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και την συμμετοχήν απάντων των Μελών αυτής.

Η Σύνοδος κατά την συνεδρίαν αυτής ησχολήθη με σειράν θεμάτων αφορώντων εις την ζωήν και το έργον της Εκκλησίας μεταξύ των οποίων και τα εξής:

1) Λειτουργικά θέματα: Η Σύνοδος συνεζήτησε θέματα αφορώντα εις την τέλεσιν  των Μυστηρίων της Βαπτίσεως και του Γάμου, εις την τήρησιν της Ιεράς Παραδόσεως της Εκκλησίας και τον σύγχρονον προβληματισμόν.

2) Κανονικά θέματα: α) Εξητάσθησαν θεμάτα πειθαρχικής φύσεως κληρικών. β) Ελήφθη ο εγκεκριμένος υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατάλογος ονομάτων κληρικών υποψηφίων προς Αρχιερατείαν, η δημοσίευσις του οποίου θα πραγματοποιηθή εις το προσεχές τεύχος του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΥ.

3) Θέματα διοικητικής φύσεως: α) Την Σύνοδον απησχόλησαν θέματα διοικητικής φύσεως ενοριών και Ι. Μονών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. β) Η Σύνοδος ησχολήθη επίσης με την προσεχή Κληρικολαικήν Συνέλευσιν του 2014 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής εν Φιλαδελφεία, το θέμα της οποίας είναι Η Ορθόδοξη Χριστιανική Οικογένεια: Κατοικητήριον του Χριστού και Μαρτυρία του Ευαγγελίου Του.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος, ως ο φιλοξενών Ιεράρχης της επικειμένης Κληρικολαικής Συνελεύσεως, ενημέρωσε την Σύνοδον περί των προετοιμασιών προς τούτο. γ) Συνεζητήθησαν αι δυσκολίαι εις τας μικράς ενορίας και πιθανοί τρόποι βοηθείας των. δ) Τα Μέλη της Συνόδου ενημερώθησαν υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου σχετικώς με την πορείαν των έργων διά την άνέγερσιν του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου εις Ground Zero.

4) Ποιμαντικά θέματα: Η Σύνοδος είχε ειδικήν συνάντησιν μετά του Διευθυντού του Τμήματος Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής π. Ιάσονος Roll κατά την οποίαν ενημερώθη διά το επιτελούμενον έργον του εν λόγω Τμήματος. Τα Μέλη της Συνόδου είχον την ευκαιρίαν να συζητήσουν μετ΄ αυτού θέματα αφορώντα εις την ποιμαντικήν φροντίδα των νέων. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσπαθειών συγκαταλέγεται η εβδομαδιαία προσέγγισις των νέων δι’ ηλεκτρονικών μέσων, εις την οποίαν περιλαμβάνονται απαντήσεις εις ερωτήματα και προβληματισμούς των, βοηθήματα και ερμηνεία επί Κυριακών Ευαγγελικών περικοπών, ως επίσης και προβολή συντόμων μαγνητοσκοπημένων επίκαιρων θεμάτων με χριστιανικά μηνύματα.

Επιλογικώς ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος ανεφέρθη και εις τα σημαντικά γεγονότα τα μεσολαβήσαντα μετά την προηγουμένην συνεδρίαν της Συνόδου μεταξύ των οποίων και την Σύναξιν των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών εν Κωνσταντινουπόλει, από 6ης έως 9ης Μαρτίου 2014, υπό την Προεδρίαν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Η  επί διήμερον συνεδρία της Συνόδου ωλοκληρώθη το εσπέρας της Τρίτης 18 Μαρτίου 2014.Ετικέτες