Η Παραμονή των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με κάθε μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η Παραμονή των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στις Ακολουθίες, όπου προεξήρχε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ.Θεόφιλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Την Κυριακήν, 5ην /18ην Ιανουαρίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου συμφώνως προς την τυπικήν διάταξιν και προσκυνηματικήν τάξιν αυτού η εορτή της Παραμονής των Θεοφανείων.

Α’ Η εορτή εις Ιεροσόλυμα.

Ενωρίς την πρωΐαν της ως άνω ημέρας ετελέσθη εις τον Μοναστηριακόν Ναόν του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εν τω τέλει δε αυτής ετελέσθη η ακολουθία του Μικρού Αγιασμού, ον έλαβον προς Αγιασμόν οι μετασχόντες της Ακολουθίας, ο προεξάρχων αυτής Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οι Αρχιερείς και οι Ιερείς Αγιοταφίται και προσκυνηταί.

Άμα τη λήξει του Αγιασμού, ο Μακαριώτατος, ενδεδυμένος τον μανδύαν και συνοδευόμενος υπό των Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων ανήλθεν εις το Πατριαρχείον, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου το Απολυτίκιον των Θεοφανείων «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε…».

Εις το Πατριαρχείον ανεπέμφθη δέησις, εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός και ο Μακαριώτατος εδέχθη διά τον Αγιασμόν τον εφημέριον των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ.κ. Θεοδόσιον, προεξάρξαντα της τελετής της Παραμονής των Θεοφανείων εις το Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου διά την Αραβόφωνον Κοινότητα.

Β’ Εις τον ποταμόν Ιορδάνην.

Ευθύς μετά ταύτα, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου ανεχώρησε διά τον Ιορδάνην ποταμόν.

Ο Μακαριώτατος διήλθε διά της Ιεριχούς και επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου, ένθα η συκομορέα του Ζακχαίου, ης ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος, υπεδέχθη τον Μακαριώτατον εις το ηγουμενείον, και εν συνεχεία ο Μακαριώτατος επεσκέφθη τον Νομάρχην της Ιεριχούς του Παλαιστινιακού κράτους. Ενταύθα εις τον Νομάρχην επεφυλάχθη υποδοχή εις τον Μακαριώτατον.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος εξήλθε του εδάφους του Παλαιστινιακού κράτους, διερχόμενος διά της σιδηράς συνοριακής πύλης, ένθα υπεδέχθησαν Αυτόν Ισραηλινοί στρατιωτικοί και εσυνώδευσαν Αυτόν έως της Ι. Μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου παρά τον Ιορδάνην ποταμόν.

Ενταύθα, εις το προαύλιον της Ιεράς Μονής επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή εις τον Μακαριώτατον υπό του Ισραηλινού στρατού της περιοχής Ιεριχούς, των Προσκόπων παρελαυνόντων και πολλού λαού, του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου π. Χρυσοστόμου, του και Επιστάτου της Ιεράς ταύτης Μονής του Τιμίου Προδρόμου, Αρχιερέων και Ιερέων του Πατριαρχείου και παρεπιδημούντων Ιερέων άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, ενδεδυμένων πλήρη ιερατικήν στολήν.

Εισελθών ο Μακαριώτατος εις τον Ιερόν Ναόν της Μονής ταύτης, ανακαινιζομένης εκ των φθορών του πολέμου των εξ ημερών δαπάναις του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σαρανταρίου Όρους Αρχιμανδρίτου π. Γερασίμου, προεξήρξε της Ακολουθίας της Θ’ Ώρας των Θεοφανείων και ακολούθως εν πομπή πεζή, εν ω εψάλλετο το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε» υπό του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί και ρωσιστί και υπό Αραβοφώνων ιερέων και μελών του ποιμνίου αραβιστί.

Ο Μακαριώτατος έφθασεν εις τας όχθας του Ιορδάνου ποταμού και εκεί επί της εστημένης εξέδρας ετέλεσε την ακολουθίαν του Αγιασμού, τη παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, και εν συνεχεία έβάπτισε τον Τίμιον Σταυρόν εις αυτόν τούτον τον Ιορδάνην ποταμόν, ου τα ύδατα ηγίασεν ο Κύριος βαπτισθείς εν ω εψάλλετο το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε…» υπό του κλήρου και του εν αγαλλιάσει αλαλάζοντος λαού.

Εν τέλει ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού παρεκάθισαν εις τράπεζαν εις την ιεράν Μονήν Αββά Γερασίμου, παρατεθείσαν υπό του ηγουμένου αυτής Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου».

2001jer.jpg
2001jer1.jpg
2001jer2.jpg
2001jer3.jpg
2001jer4.jpg
2001jer5.jpg
2001jer6.jpg
2001jer7.jpg
2001jer8.jpg
2001jer9.jpg
2001jer10.jpg
2001jer11.jpg


Ετικέτες