Ζυμώσεις για το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα

Loading...


Σύσκεψη εργασίας της Επιτροπής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας επί του διαλόγου με την Ορθόδοξη Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Κιέβου και την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας
 
Σύσκεψη εργασίας της Επιτροπής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας επί του διαλόγου με τις εκτός ευχαριστιακής κοινωνίας σήμερα Ουκρανικές κοινότητες, προεδρεύοντος του Αρχιεπισκόπου Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Μητροφάνους, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2014 στην Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

Τονίσθηκε με έμφαση ότι η διεξαγωγή διαλόγου προβλέπει την παύση κάθε εχθρότητος και θρησκευτικής αντιπαραθέσεως. Όποιες διαφορές μεταξύ των κοινοτήτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας και των κοινοτήτων άλλων σωματείων να διευθετούνται αποκλειστικά με ειρηνικό τρόπο. Επίσης κρίθηκε απαράδεκτο ο διάλογος να διεξάγεται υπό πίεση οποιωνδήποτε πολιτικών δυνάμεων.
Τα μέλη της Επιτροπής υποστήριξαν ομοφώνως ότι διάλογος αποβλέπει στην αντιμετώπιση των εκκλησιαστικών διαιρέσεων στην Ουκρανία και σημείωσαν ότι στο έργο τους έχουν ως γνώμονα τη θέση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, διατυπωθείσης στη σχετική εγκύκλιο της 24ης Φεβρουαρίου 2014: «Το σχίσμα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω μετρημένου και ουσιαστικού διαλόγου, ο οποίος να διεξάγετα βάσει του Ορθοδόξου κανονικού δικαίου».Ετικέτες