Δύο νέες αγιοκατατάξεις από την Ορθόδοξη Σερβική Σύνοδο

Loading...


Στις 29 Μαίου 2015 έγιναν δύο νέες αγιοκατατάξεις από την Ορθόδοξη Σερβική Σύνοδο.

Ο πρώτος είναι ο Άγιος Μαρδάριος(Ουσκόκοβιτς) ΕΔΩ, η μνήμη του οποίου θα τιμάται στις 12 Δεκεμβρίου

 και ο δεύτερος ο Άγιος Σεβαστιανός(Ντάμποβιτς)ΕΔΩ ο οποίος θα τιμάται στις 30 Νοεμβρίου.
 Ετικέτες