Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για δημοσιεύματα Σκοπιανών ΜΜΕ

Loading...


Εις απάντησιν σχετικής ανταποκρίσεως εκ Σόφιας το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δηλοί ότι:

1.- Την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον επλησίασε και εχαιρέτισεν εντός του ι. Βήματος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκυ ο φερόμενος ως επί κεφαλής της Εκκλησίας των Σκοπίων κ. Στέφανος, εις τον οποίον ο Πατριάρχης ηυχήθη να ευρεθή λύσις εις το θέμα των, η οποία θα τους εισαγάγη εις την κανονικότητα.

2.- Ο πλησίον του Οικουμενικού Πατριάρχου ιστάμενος Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος συνεμερίσθη την ευχήν της Α. Θ. Παναγιότητος.

3.- Εις ουδεμίαν σχετικήν δήλωσιν προέβη ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τα ΜΜΕ κατά την εν Σόφια διήμερον παρουσίαν Του.

Ταύτα προς αποκατάστασιν της αληθείας.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 12η Νοεμβρίου 2012

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου