To χρονικό της πατριαρχικής επίσκεψης στο Παρίσι (φωτο & video)

Loading...


Στο Παρίσι βρέθηκε για τριήμερη επίσκεψη (27-31 Ιανουαρίου 2014) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου τιμήθηκε από το Καθολικό Ινστιτούτο Παρισίων με τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Ινστιτούτου.

Ο Παναγιώτατος συμμετείχε και στη Θεία Λειτουργία για τους Τρεις Ιεράρχες, η οποία έγινε στην ελληνική Μητρόπολη Παρισίων Άγιος Στέφανος, ενώ προσκλήθηκε να γευματίσει στην τουρκική πρεσβεία.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του ο Πατριάρχης συμμετείχε σε Διάσκεψη που έγινε στη Γαλλική Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. Παρέστη επίσης σε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν ορθόδοξες οργανώσεις και είχε επαφές στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δείτε όλο το χρονικό της πατριαρχικής επίσκεψης στο Παρίσι:

Tην μεσημβρίαν της Δευτέρας, 27ης Ιανουαρίου ε.ε., η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, και των Εντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, κοινοτικού παράγοντος, και Νικολάου Αρχοντώνη, αυταδέλφου Αυτού, ανεχώρησεν εκ του αερολιμένος της Πόλεως με προορισμόν τους Παρισίους.

Τον Παναγιώτατον προέπεμψαν εν τω αεροδρομίω της Πόλεως ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, και ο Εντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει.

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εν Παρισίοις εγένετο ευλαβώς δεκτός υπό του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, όστις και προσετέθη εις την Πατριαρχικήν Συνοδείαν, του Εξοχ. κ. Θεοδώρου Πασσά, Πρέσβεως της Ελλάδος εις την Γαλλίαν, και εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Εν τη αιθούση διακεκριμένων προσώπων του αερολιμένος Charles de Gaulle, ανέμενον Αυτόν ο Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ, άλλοι κληρικοί και ο Εξοχ. κ. Ali Onaner, Σύμβουλος της Πρεσβείας της Τουρκίας εις την Γαλλίαν. Εν συνεχεία, ο Παναγιώτατος μετέβη και κατέλυσεν εις το ξενοδοχείον Raphaël.

Το εσπέρας της ιδίας, παρετέθη δείπνον προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος υπό του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Θεοδώρου Πασσά, ανταλλαγεισών προπόσεων εκατέρωθεν, εις ο παρεκάθησαν ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. André Vingt-Trois, Αρχιεπίσκοπος Παρισίων, ο Εξοχ. κ. Μάριος Λυσιώτης Πρέσβυς της Κύπρου εις την Γαλλίαν, η Ελλογιμ. κ. Hélène Carrère d’Encausse, Μόνιμος Γραμματεύς της Γαλλικής Ακαδημίας, ο Εξοχ. κ. Hubert Haenel, Πρώην Γερουσιαστής και Μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο Εξοχ. κ. Roland Dubertrand, Σύμβουλος Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, η Εξοχ. κ. Αικατερίνη Δασκαλάκη, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος παρά τη UNESCO, ο Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Πρεβελάκης, Καθηγητής και Μόνιμος Αντιπρόσωπος εις τον ΟΟΣΑ, μετά της συζύγου αυτού και άλλοι επίσημοι.

Την πρωίαν της επομένης, Τρίτης, 28ης ιδίου, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εγένετο δεκτός υπό τoυ Ελλογιμ. κ. Bernard Bourgeois, Προέδρου της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, και του Ελλογιμ. κ. Xavier Darcos, Γενικού Γραμματέως, εις το Παλάτιον της Ακαδημίας της Γαλλίας (Palais de l’Institut de France). Αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα μεταξύ αυτών και ηκολούθησε ξενάγησις εις την Αίθουσαν του Θόλου (Coupole) και την Βιβλιοθήκην. Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης μετέσχε συνεδριάσεως, διαρκείας δύο και ημισείας ώρας, εν τη Μεγάλη Αιθούση των Συνεδριάσεων (Grande salle des séances), αναπτύξας διεξοδικώς το θέμα “Θρησκεία και Ελευθερία”, προηγηθείσης της εισηγήσεως του Ελλογιμ. κ. Bernard Bourgeois, όστις και παρουσίασε διά θερμών λόγων τον Υψηλόν προσκεκλημένον των προς το πολυπληθές διακεκριμένον ακροατήριον. Επί της εισηγήσεως του Πατριάρχου ετοποθετήθησαν κατά σειράν ο Ελλογιμ. κ. John Scheid, Καθηγητής εις την Ακαδημίαν των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), ο Ελλογιμ. κ. Pierre Delvolvé, εκ της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών (Académie des Sciences Morales et Politiques), ο Ελλογιμ. κ. Thierry de Montbrial, εκ της αυτής Ακαδημίας, και ο Θεοφ. Επίσκοπος κ. Claude Dagens, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας (Académie Française).

Την μεσημβρίαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρεκάθησεν εις επίσημον άριστον εις την Πρεσβείαν του Βατικανού, παρατεθέν υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Luigi Ventura, Νουντσίου εν Παρισίοις, ανταλλαγεισών προπόσεων μεταξύ των δύο ανδρών, εις ο παρεκάθησαν ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. André Vingt-Trois, και άλλοι ΡΚαθολικοί αρχιερείς, οι συνοδοί της Α.Θ. Παναγιότητος και συνεργάται του Σεβ. Νουντσίου.

alt

Tο απόγευμα, ο Παναγιώτατος έσχεν εγκάρδιον συνάντησιν μετά του Εξοχ. κ. Nicolas Hulot, Ανωτάτου Αξιωματούχου της Γαλλίας διά την προστασίαν του Πλανήτου, και συνεργατών του, καθ’ ην αντήλλαξαν απόψεις επί θεμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, και ο κ. Hulot ενημέρωσε τον Οικουμενικόν Πατριάρχην επί του προετοιμαζομένου να συνέλθη τον Δεκέμβριον 2015 εν Παρισίοις Παγκοσμίου Συνεδρίου διά την Κλιματικήν Αλλαγήν. Η Α. Εξοχότης εν κατακλείδι προσέφερεν εις την Α.Θ. Παναγιότητα δώρον εκ μέρους του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. François Hollande, ο δε Πατριάρχης απέστειλεν αργότερον εις τον κ. Πρόεδρον εικόνα του Κυρίου εξ Αγίου Όρους ομού μετ’ ευχαριστηρίου Γράμματος.

Ολίγον αργότερον ο Πατριάρχης, εγένετο δεκτός μετά των προσηκουσών τιμών υπό του Εξοχ. κ. Jean-Pierre Bel, Προέδρου της Γερουσίας, εν τω Μεγάρω της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, ένθα αι δύο αντιπροσωπείαι έσχον εκτενή συνεργασίαν επί επικαίρων κοινού ενδιαφέροντος θεμάτων.

Το εσπέρας της ιδίας, ο Πατριάρχης μετέβη εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Στεφάνου, ένθα υπεδέξαντο Αυτόν οι εν Παρισίοις εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, κλήρος και λαός, και προέστη Δοξολογίας. Τον Υψηλόν επισκέπτην προσεφώνησεν ο οικείος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας, εκφράσας την χαράν της τοπικής Εκκλησίας διά την τιμητικήν παρουσίαν του Παναγιωτάτου, Όστις, αντιφωνήσας εξέφρασε την χαράν Του διότι ηξιώθη διά μίαν εισέτι φοράν να επισκεφθή την ευλογημένην ταύτην πόλιν και χώραν και επεδαψίλευσε την Πατριαρχικήν ευλογίαν Του εις τους πιστούς, απευθυνθείς προς αυτούς γαλλιστί και ελληνιστί.

alt
alt

Επηκολούθησεν η ευλόγησις της Αγιοβασιλόπιτας υπό του Παναγιωτάτου, Όστις και διένειμεν αυτήν εις άπαντας τους παρευρεθέντας πιστούς, και είτα η δεξίωσις της ʺΕπισκοπικής Συνελεύσεως της Γαλλίας″, εν τη Αιθούση του Ιερού Ναού, καθώς και ιδιαιτέρα συνάντησις μετά των μελών αυτής.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ παρεκάθησαν εις παρατεθέν δείπνον, υπό του Εντιμολ. κ. Pierre Rodocanachi, Άρχοντος Ρεφερενδάριου της Μ.τ.Χ.Ε., και της οικογενείας αυτού εν τω οίκω αυτών.

Την πρωίαν της Τετάρτης, 29ης ιδίου, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη εις τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Αλεξάνδρου Nevsky της Πατριαρχικής Εξαρχίας διά τας ενορίας Ρωσσικής Παραδόσεως Δυτικής Ευρώπης, ένθα υπεδέχθη Αυτόν ο νέος Έξαρχος Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ, μετά κληρικών και πιστών αυτού, και επηκολούθησε Δοξολογία, εις το τέλος της οποίας αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και δώρα μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Πατριάρχου.

{youtube}DoQnNW_5ywU{/youtube}

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης επεσκέψατο την Ελλογιμ. κ. Irina Bokova, Ορθόδοξον εκ Βουλγαρίας, Γενικήν Διευθύντριαν της UNESCO, συγχαρείς αυτήν διά την επαξίαν επανεκλογήν της. Η συζήτησις περιεστράφη, ως εικός, περί θέματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος και ετονίσθη η χρησιμότης του διαπολιτισμικού διαλόγου ως και η ανάγκη σεβασμού των μνημείων και των χώρων λατρείας των διαφόρων θρησκειών, αποφευγομένης της μετατροπής αυτών προς χρήσιν υπό άλλης θρησκείας και της αλλοιώσεως του χαρακτήρος αυτών.

alt
alt

Tην μεσημβρίαν, ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις το εν τη έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας παρατεθέν γεύμα προς τιμήν Αυτού τε και των συνοδών Του, υπό του οικείου Ποιμενάρχου.

Το απόγευμα μετέβη εις το Υπουργείον Εξωτερικών και εγένετο λίαν τιμητικώς και φιλοφρόνως δεκτός υπό του Εξοχ. κ. Laurent Fabius, Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, άρτι επιστρέψαντος εκ Τουρκίας, ένθα συνώδευσε τον επισήμως επισκεφθέντα αυτήν Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η συζήτησις των δύο ανδρών υπήρξε λίαν ενδιαφέρουσα και οικοδομητική.

alt

Αργότερον, η Α.Θ. Παναγιότης έσχεν ιδιαιτέραν συνάντησιν μετά του Ελλογιμ. κ. Jean-Paul Delevoye, Προέδρου του Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της Γαλλίας, ενημερωθείς διά το πολυδιάστατον έργον του ανωτέρω φορέως.

Ακολούθως, παρετέθη επίσημον υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας και του Πανιερ. Αρχιεπισκόπου Τελμησσού δείπνον, προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος και των συνοδών Αυτής, εν εστιατορίω της πόλεως, εις ο παρεκάθησαν ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Θεόδωρος Πασσάς, ο Εντιμ. κ. Ανέστης Αρνόπουλος, Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος εις την Ντουάλα, κληρικοί και συνεργάται της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας και της Πατριαρχικής Εξαρχίας, καθώς και ο Εξοχ. κ. Laurent Stefanini, Προιστάμενος της Εθιμοτυπίας της Γαλλίας, και ο Εντιμ. κ. Pascal Courtade, Διευθυντής του Τμήματος Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Την πρωΐαν της Πέμπτης, 30ης ιδίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Στεφάνου, επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών. Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά του Μητροπολίτου Γαλλίας και του Αρχιεπισκόπου Τελμησσού από του Ιερού Βήματος και εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας ωμίλησε και διένειμε το αντίδωρον εις το πολυπληθές εκκλησίασμα, ευλογήσας τους μαθητάς του Σχολείου του Αγίου Στεφάνου επί τη εορτή των Γραμμάτων. Μετά την Θείαν Λειτουργίαν εδέχθη διαφόρους πιστούς εις ακρόασιν εν τω Γραφείω του Ιερού Ναού.

Tην μεσημβρίαν, ο Πατριάρχης, παρεκάθησεν εις γεύμα παρατεθέν προς τιμήν Αυτού και της τιμίας συνοδείας Του, υπό του Εξοχ. κ. Tahsin Burcuoğlu, Πρέσβεως της Τουρκίας εις την Γαλλίαν, εν τω Μεγάρω της Πρεσβείας.

Το εσπέρας, η Α.Θ. Παναγιότης, παρουσία τριακοσίων και πλέον εκλεκτών προσκεκλημένων, κυρίως εκ του ακαδημαικού κόσμου, ετιμήθη υπό του Καθολικού Ινστιτούτου των Παρισίων, διά της αναγορεύσεως Αυτού εις επίτιμον Διδάκτορα του κορυφαίου τούτου Πανεπιστημίου της ΡΚαθολικής Εκκλησίας. Κατά την τελετήν της αναγορεύσεως ωμίλησαν ο Πανοσιολ. κ. Philippe Bordeyne, Πρύτανις, εν συνεχεία ο Οσιολ. Jean-Louis Souletie, Διευθυντής του Ινστιτούτου Λειτουργικών Σπουδών, ο Αιδεσιμ. Πάστωρ κ. Jacques-Noël Pérès, Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικουμενικών Σπουδών, και εις το τέλος της τελετής αναγορεύσεως ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. André Vingt-Trois, Πρόεδρος του Ινστιτούτου.
Επηκολούθησεν επίσημον δείπνον προς τιμήν Αυτού, παρατεθέν υπό του Πρυτάνεως του Καθολικού Ινστιτούτου των Παρισίων εν τοις χώροις αυτού.

Την πρωίαν της επομένης, Παρασκευής, 31ης ιδίου, ο Παναγιώτατος και οι συν Αυτώ ανεχώρησαν εκ Παρισίων, επιστρέφοντες εις τα ίδια.

Κατά την άφιξιν Αυτού εις την αίθουσαν επισήμων του αεροδρομίου της Πόλεως η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνηντήθη μετά του αφιχθέντος ταυτοχρόνως εξ Ιταλίας Σεβ. Καρδιναλίου κ. Angelo Scola, Αρχιεπισκόπου Milano, επισκεπτομένου επισήμως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, μεθ ου, του συνοδεύοντος αυτόν Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου και των συνοδών αυτών ο Πατριάρχης μετέβη εις Φανάριον, ένθα παρέθεσεν επίσημον γεύμα προς τιμήν της Α. Σεβασμιότητος του κ. Καρδιναλίου.

Το απόγευμα άπαντες παρέστησαν εις εκδήλωσιν εν τη εν Σταυροδρομίω ΡΚαθολικώ ναώ του αγίου Αντωνίου, καθ’ην ωμίλησαν ο τε Καρδινάλιος και ο Πατριάρχης, ως και άλλοι ομιληταί, και εγένετο η παρουσίασις του υπό της Α.Θ.Παναγιότητος προλογιζομένου βιβλίου «Aziz Pavlus», περιέχοντος είκοσι Κατηχήσεις του επιτίμου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’ περί του Αποστόλου των Εθνών.

Το εσπέρας το Οικουμενικόν Πατριαρχείον παρέθεσε δείπνον προς τον Σεβ. Καρδινάλιον, την συνοδείαν του και ΡΚαθολικούς Επισκόπους εντεύθεν εν τω ξενοδοχείω IntercontinentalΕτικέτες