Την Αυτόνομη Εκκλησία της Φιλλανδίας επισκέφθηκε Εξαρχία του Οικ. Πατριαρχείου

Loading...


Εξαρχία του αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Στέφανο και τον Επίσκοπο Χριστουπόλεως Μακάριο επισκέφθηκε την Αυτόνομη Εκκλησία της Φιλλανδίας.

Σκοπός της παρουσίας ήταν να εξεταστούν ζητήματα της τοπικής Εκκλησίας.

Ακολούθως εξεδόθη ανακοινωθέν που αναφέρει:tilegrafima.gr