Θερμή επιστολή Bill Clinton στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Loading...


του Νίκου Μαγγίνα

Eπιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ BillClinton, θερμός υποστηρικτής των ζητημάτων που αφορούν την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας, με αφορμή άρθρο του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας στην εφημερίδα NewYork Timesγια το περιβάλλον. O πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαριστεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τις πρωτοβουλίες του με σκοπό την ευαισθητοποίηση κάθε ανθρώπου για την προστασία της Κτίσης.


Ακολουθεί το γράμμα του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ:

Παναγιώτατον Βαρθολομαίον

Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης,

και Οικουμενικόν Πατριάρχην

Ανέγνων το εξαιρετικόν άρθρον εις του NewYorkTimes περί της περιβαλλοντικής μερίμνης σας, και θα επεθύμουν να εκφράσω την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην μου διά την ηγεσίαν σας εις αυτό το σπουδαίον θέμα. Σας ευχαριστώ διότι υπομιμνήσκετε εις τους ανθρώπους όλων των θρησκειών ότι ο πλανήτης μας είναι εν πολύτιμον δώρον – τα διδάγματά σας είναι σοφά και εμπνέουν, και ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να αντηχούν εις όλον τον κόσμον.

Σας απευθύνω τας θερμοτέρας προσωπικάς προσρήσεις μου και τας καλυτέρας ευχάς μου δι’ εν θαυμάσιον νέον έτος.

Ειλικρινώς

Bill