Τα τρισάγια του Πατριάρχη επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλίνικου

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 28ης Ιουλίου, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος αυτού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 29ης ιδίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Μετά την απόλυσιν, ο Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικώς τους εκκλησιασθέντας πιστούς εξ Ελλάδος, Αμερικής, Παναμά και Λιβάνου, και διένειμεν αυτοίς το αντίδωρον.

Επίσης, επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου αυθημερόν, μετέβη εις το Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Εγρήκαπου και έψαλε Τρισάγιον προ του τάφου του εν αυτώ αναπαυομένου αειμνήστου Επισκόπου Αργυρουπόλεως κυρού Καλλινίκου, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως της ψυχής και του μακαριστού Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας κυρού Καλλινίκου, αναπαυομένου εν τη Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.