Στο Μονακό ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Loading...


Στο Μονακό βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης προκειμένου να μιλήσει στο 6ο Συνέδριο του Οργανισμού «World Policy». 

Για αυτό και για την υπόλοιπη δραστηριότητά του το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: 
Το εσπέρας της Τρίτης, 10ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την εν τω ξενοδοχείω Green Park πραγματοποιηθείσαν παρουσίασιν του βιβλίου του Αιδεσιμ. Χωροεπισκόπου των ενταύθα Συροκαθολικών κ. Yusuf Sağ, υπό τον τίτλον: «Οι καρποί του Διαλόγου» (Diyaloğun Meyveleri), ομιλήσας καταλλήλως.

* * *
Ο Πατριάρχης εις το Πριγκηπάτον του Μονακό

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 12ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, του Εντιμολ. Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα και του Εντιμ. κ. Καρόλου Ταρίνα, οδηγού του Πατριαρχικού αυτοκινήτου, ανεχώρησεν αεροπορικώς διά Νίκαιαν της Γαλλίας, εκείθεν δε θα μεταβή εις το Πριγκηπάτον του Μονακό, ένθα θα ομιλήση κατά το 6ον Συνέδριον του Οργανισμού «World Policy».
Τον Παναγιώτατον προέπεμψεν εν τω αεροδρομίω ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

– Τον Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Αμβρόσιον, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Όμιλον μαθητών της Γ’ τάξεως του Γενικού Λυκείου Σκουτάρεως Σερρών.
* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά την κηδείαν του αειμνήστου Εμμανουήλ Γιαννιτσοπούλου, πρώην Αρχικλητήρος, εκ του Ι. Κοιμητηριακού Ναού Αγίου Βασιλείου Βύρωνος Αθηνών, την Πέμπτην, 12ην Δεκεμβρίου.