Σε παρουσίαση λευκώματος για τους Φαναριώτες ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το απόγευμα της Τετάρτης 7 Φεβρουαρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του λευκώματος: » Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία. Μία ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών».

Αναλυτικά, όπως έγινε γνωστό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Το εσπέρας της Τετάρτης, 7ης Φεβρουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις το Σισμανόγλειον Μέγαρον και παρηκολούθησε την διοργανωθείσαν υπό του ενταύθα Γεν. Προξενείου της Ελλάδος, εν συνεργασία μετά του εν Αθήναις Εκδοτικού Οίκου «Πορφύρα», εκδήλωσιν, καθ’ ην επαρουσιάσθη το εικονογραφημένον λεύκωμα του ελληνιστού Ελλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω του Βουκουρεστίου, υπό τον τίτλον «Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία. Μία ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών». Την εκδήλωσιν κατέκλεισεν ο Παναγιώτατος, Όστις εξήρε την πολύπλευρον προσφοράν των Φαναριωτών εις την ιστορίαν των παραδουναβείων χωρών, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και, γενικώτερον, του Γένους των Ορθοδόξων και εχαιρέτησε πάσαν επιστημονικήν προσπάθειαν διά την έρευναν της ιστορίας του Γένους των Ορθοδόξων, την προβολήν του ημετέρου πολιτισμού και της αρρήκτου συνδέσεως της ταυτότητος ημών με την ορθόδοξον πίστιν και την εκκλησιαστικήν ζωήν.

 

Ο Πατριάρχης, μάλιστα, υπέμνησε τα διαλαμβανόμενα σχετικώς εις την Εγκύκλιον της εν Κρήτη συνελθούσης κατά Ιούνιον 2016 Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι «η συνείδησις της ταυτότητος των χριστιανικών λαών φέρει ανεξίτηλον την σφραγίδα της διαχρονικής συμβολής της Εκκλησίας όχι μόνον εις την πολιτιστικήν κληρονομίαν αυτών, αλλά και εις την υγιά ανάπτυξιν του θύραθεν πολιτισμού γενικώτερον» (§ 10), συγχαρείς όλως ιδιαιτέρως τον συγγραφέα, τους εκδότας και τους χορηγούς της πολυτελούς εκδόσεως, δι’ ης η γνώσις της ιστορικής ημών πορείας καθίσταται ουσιαστικωτέρα διά την κατανόησιν της ορθοδόξου ιδιοπροσωπίας, διά την οργάνωσιν του παρόντος και διά την μελλοντικήν προοπτικήν αυτής εις την Βαλκανικήν, κυρίως, χερσόνησον.

Διαβάστε εδώ:  Τι συζήτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Κωνσταντίνο Γαβρόγλου (ΦΩΤΟ)

Ενώπιον του πολυπληθούς φιλομούσου κοινού, εμπεριστατωμένας ομιλίας εξεφώνησαν ο Εντιμολ. Άρχων Προστάτης των Γραμμάτων Δρ. Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Ελλογ. Δρ. Γεώργιος Πάλλης, Επ. Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντικής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ωμίλησεν επίσης επικαίρως και ο οικοδεσπότης Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει. Ακολούθως ο Παναγιώτατος, μετά των Συνοδικών μελών και λοιπών προσκεκλημένων, ηυλόγησε το υπό της Ευγεν. κ. Αικατερίνης Μπελεφάντη Σοφιανού, Επιχειρηματίου και χορηγού της εκδόσεως, προσφερθέν επίσημον δείπνον.tilegrafima.gr