Σε εκδήλωση για τον Μητροπολίτη Τρανουπόλεως ο Οικ. Πατριάρχης

Loading...


Με αφορμή τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, ο βρέθηκε στην εκδήλωση της κοινότητας Σταυροδρομίου μαζί με άλλους Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του :

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Κυριακής, 12ης Μαίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνουκ. Θεοδώρου, μετέβη εις το Ξενοδοχείον «PERA PALACE» και η υλόγησε το προς τιμήν του κατ’ αυτήν εορτάσαντος τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Αρχιερατικώς Προισταμένου της Μεγαλω-νύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, παρατεθέν υπό της Εφοροεπιτροπής αυτής επίσημον άριστον, παρουσία μελών της ενταύθα σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου και των παρεπιδημούντων Σεβ. αγίων Συνοδικών Αρχιερέων, Κοινοτικών παραγόντων και διακεκριμένων μελών της Ομογενείας.

Ο Παναγιώτατος, κατακλείσας την εκδήλωσιν, εξήρε το σεμνόν ήθος και την πολυχρόνιον διακονικήν προσφοράν του τιμωμένου Ιεράρχου και απένειμεν αυτώ την Πατριαρχικήν Αυτου ευαρέσκειαν, επιδώσας τω πολιώ Ιεράρχη και αρχιερατικόν εγκόλπιον.tilegrafima.gr