Ψυχοσάββατο και Κυριακή της Πεντηκοστής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Loading...


Με λαμπρότητα θα εορταστεί στο , το και η .

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Ανακοινούται ότι, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα χοροστατήση εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν της Παρασκευής, 14ης Ιουνίου, και ώραν 4:30 μ. μ., και την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου των Ψυχών, 15ης ιδίου.

Εν τω τέλει αυτών ο Πατριάρχης θα τελέση Τρισάγιον και θα αναγνώση τας συγχωρητικάς ευχάς και τα ονόματα των υπέρ ων θα προσκομισθώσι τα κόλλυβα.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ανακοινούται ότι, επί τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα προστή εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, 16ης Ιουνίου.

Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης θα τελέση τον Εσπερινόν του Αγίου Πνεύματος και θα αναγνώση τας ευχάς της Γονυκλισίας.tilegrafima.gr