Ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού θρόνου της Εκκλησίας της Βουλγαρίας στο Φανάρι

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας κ. Κύριλλον, Τοποτηρητήν τού Πατριαρχικού Θρόνου τής Εκκλησίας Βουλγαρίας, καί τόν Θεοφιλ. Επίσκοπον Στοβίου κ. Ναούμ, Αρχιγραμματέα τής Ιεράς Συνόδου αυτής, μετά τού Ιερολ. Διακόνου κ. Ivan Petkov, τού Εντιμολ. κ. Δημητρίου Αθανάσωφ, Άρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τής Αγίας τού Χριστού Μ. Εκκλησίας, καί τών Εντιμ. κ. κ. Alexander Velev, Γενικού Προξένου τής Βουλγαρίας εν τή Πόλει, καί Dimitri Yotef, Επιχειρηματίου.

– Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ιταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Απόστολον, Πιττσβούργου κ. Σάββαν, συνοδευόμενον υπό τού Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Μαστροκάλου, Πρωτοσυγκέλλου αυτού, καί τών Εντιμ. κ.κ. Robert Hanna καί Peter Giorgi, καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Αμφιλόχιον.

Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
– Τήν τελετήν κοπής τής πίττας τού Συνδέσμου Αποφοίτων τού Ζαππείου Λυκείου καί τήν εισδοχήν εις αυτόν τών αποφοίτων τής σχολικής περιόδου 2011-2012, εν τή αιθούση τελετών τού σχολείου, τήν Τετάρτην, 16ην Ιανουαρίου.

–  Τήν από κοινού διοργανωθείσαν υπό τής συνομοσπονδίας ετοίμων ενδυμάτων καί μόδας καί τού συντονιστικού συμβουλίου ιδρυμάτων μεταμοσχεύσεως, εκδήλωσιν, εν τώ εν Halkalı ξενοδοχείω Marriott αυθημερόν.

Φωτό: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου της Εκκλησίας Βουλγαρίας Βάρνης Κύριλλος κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Γεωργία.Ετικέτες