Ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας στον επίσημο Κώδικα του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Loading...


: Το κείμενο του Τόμου Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, όπως κατεγράφη και υπεγράφη στον επίσημο Κώδικα Τόμων και Σιγιλλίων της Μεγάλης Εκκλησίας.tilegrafima.gr