Ο Πατριάρχης στον Άγιο Ιωάννη της κοινότητος Ξηροκρήνης

Loading...


– Τό εσπέρας τής Τρίτης, 28ης Αυγούστου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου, ετίμησε διά τής υψηλής Αυτού παρουσίας τήν εν τή εν Çiftehavuzlar Λέσχη «Cercle d’ Orient» πραγματοποιηθείσαν εκδήλωσιν πρός τιμήν τού Ελλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Προέδρου τού Ιδρύματος Marmara.

– Επί τή μνήμη τής Αποτομής τής Κεφαλής τού Τιμίου καί Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου, τήν Τετάρτην, 29ην Αυγούστου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης εχοροστάτησεν εν τώ ομωνύμω Ι. Ναώ τής Κοινότητος Ξηροκρήνης κατά τήν τελεσθείσαν Θ. Λειτουργίαν.

Εκκλησιάσθησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, όμιλος προσκυνητών εκ Θεσσαλονίκης καί πιστοί εντεύθεν. Μετά τήν απόλυσιν, ωμίλησαν ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Ευάγγελος Γρηγοριάδης, η Ευγεν. κ. Όλγα Αλιμπέρτη, Πρόεδρος τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής τής Κοινότητος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος καί ο Πατριάρχης. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τώ αυλογύρω τού Ναού.