Ο Πατριάρχης στην Πρίγκηπο και στην Χάλκη για την εορτή της Μεταμορφώσεως

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,εχοροστάτησε:
α) εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 5ης Αυγούστου.

β) επί τη Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού εν τη πανηγυριζούση φερωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη της νήσου Χάλκης, κατά τον τελεσθέντα εν αυτή Μ. Εσπερινόν της Εορτής, αυθημερόν το εσπέρας. Εν τω τέλει του Εσπερινού ο Πατριάρχης ωμίλησεν επικαίρως προς τους εκκλησιασθέντας πιστούς.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,εχοροστάτησε:

α) εν τη πανηγυρισάση Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της νήσου Πριγκήπου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτή Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, την Δευτέραν, 6ην Αυγούστου, εις το τέλος της οποίας ωμίλησε καταλλήλως και διένειμε την ευλογηθείσαν σταφυλήν, είτα δε ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του εν τω αυλογύρω της Ιεράς Μονής τάφου του αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826).

Παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, όστις υπεδέχθη την Α. Θ. Παναγιότητα εις την αποβάθραν της νήσου, μετά της Ελλογ. Δίδος Αγνής Νικολαΐδου, Προέδρου της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου, και ικανός αριθμός προσκυνητών. Περί το τέλος της Θ. Λειτουργίας προσήλθεν ο Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Εντιμ. Δρ. Mustafa Farsakoğlu μετά συνεργατών αυτού, τους οποίους ηυχαρίστησεν ο Πατριάρχης διά την τιμητικήν παρουσίαν των. Εν συνεχεία η Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εις την έδραν της Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων ένθα παρετέθη γεύμα προς τιμήν Αυτής υπό του οικείου Ποιμενάρχου και,
β) Εν τω Ναϋδίω της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης κατά την άκολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, αυθημερόν το εσπέρας.

– Το εσπέρας της Κυριακής, 5ης τ.μ., ο Πατριάρχης, ανταποκρινόμενος εις αδελφικήν πρόσκλησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Ευαγγέλου, παρεκάθησεν εις το δείπνον εν τω εν Χάλκη αρχιερατικώ οίκω αυτού, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.