Ο Πατριάρχης στην κοινότητα Σαρμασικιού για την εορτή του Αγίου Σεβαστιανού

Loading...


Μετά πολλής της χαράς φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων Χριστιανών ότι εξ αφορμής της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού και της Συνοδείας αυτού, πανηγυρίζοντος του Ιερού ημών Αγιάσματος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος,  αποδεχθείς ευλαβή πρόσκλησιν της Εκκλησιαστικής ημών Επιτροπής, ηγαθύνθη όπως κατά την προσεχή Τετάρτην 18ην Δεκεμβρίου 2013 χοροστατήση εν τω καθ’ ημάς Ιερώ Ναώ κατά την εν αυτώ τελεσθησομένην Θείαν Λειτουργίαν μεθ’ απάσης της Ακολουθίας Αυτού, ίνα ευλογήση και εκ του πλησίον την ημετέραν Κοινότηταν.