Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με μέλη της Εστίας Θεολόγων Χάλκης

Loading...


Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 25ης Ιουνίου, ο Πατριάρχης παρέθεσε γεύμα εις όμιλον ομογαλάκτων Αυτού αδελφών-μελών της εν Αθήναις Εστίας Θεολόγων Χάλκης εν τω ξενοδοχείω της περιοχής Saklıköy Μαύρης Θαλάσσης.

Προηγουμένως ο Παναγιώτατος εδέξατο τον ως άνω όμιλον εις κατ’ ιδίαν ακρόασιν.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Επόπτην της Περιφερείας Ταταούλων, μετά του Πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Αναστασιάδου, Ιερατικώς Προισταμένου του Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων της Κοινότητος Φερίκιοι, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Χερουβείμ Γούπαν, εκ της Ι. Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, μετά του Εντιμ. κ. Χρήστου Καραγεωργίου, Φοιτητού Θεολογίας.

Την σύζυγον του Εξοχ. Προέδρου της Σερβίας Ευγενεστάτην κ. Dragica Nikolić, συνοδευομένην υπό συνεργατών και φίλων αυτής.

Τούς εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων Εντιμ. κ. κ. Απόστολον Πορίδην και Πέτρον Μπαζγκάρλο, προς υποβολήν σεβών, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.
* * *

1

Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
– Την κηδείαν του αειμνήστου Αδαμαντίου Ανεστίδου, Άρχοντος Προστάτου των Γραμμάτων, εκ του Ι. Κοιμητηρίου Σχιστού Αττικής, την Τρίτην, 25ην Ιουνίου.
– Την δοθείσαν υπό του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Victor Tvircun, Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, δεξίωσιν, εν τη εν İstinye έδρα αυτού, αυθημερόν το εσπέρας.

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή των Αγίων ενδόξων, πανευφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα χοροστατήση εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της Παρασκευής, 28ης Ιουνίου, και ώραν 4:30 μ. μ., και την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου, 29ης του ιδίου