Λαμπρή πανήγυρις στην Αγία Φωτεινής Σμύρνης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στην Σμύρνη, την ιστορική πόλη της Μικράς Ασίας, τιμήθηκε η μνήμη της Αγίας Φωτεινής, παρουσία πλήθους προσκηνυτών. Των λατρευτικών εκδηλώσεων προεξήρχε ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος.

Το σχετικό ανακοινωθέν της Μητρόπολης Σμύρνης αναφέρει: «Επανηγυρίσθη, κατά την έκπαλαι κρατήσασαν τάξιν και παράδοσιν της Εκκλησίας των Σμυρναίων, την πέμπτην Κυριακήν από του Πάσχα, κατά την οποίαν η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την της Σαμαρείτιδος εορτήν, η εορτή της Αγίας Φωτεινής, η οποία ετελέσθη εις τον ομώνυμον Ναόν της Αγίας εν Σμύρνη, όπου οι Ορθόδοξοι της περιοχής και οι πολυάριθμοι προσκυνηταί, εντός ατμοσφαίρας αναστασίμου χαράς και εν δοξολογία του Ονόματος του Αναστάντος Κυρίου μετέσχον των Ιερών Ακολουθιών εις τας οποίας προεξήρχεν ο Σεβ. Ποιμενάρχης των, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

Εις τας εορτίους Ιεράς Ακολουθίας παρέστησαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη Ευγεν. κ. Αργυρώ Παπούλια, μετά του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Νικολάου Στεφάνου, τ. Γεν. Γραμματέως της Βουλής των Ελλήνων, ο Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής εις την έδραν του ΝΑΤΟ εν Σμύρνη, με επί κεφαλής τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Δασκαλόπουλον, οι μαθηταί και οι εκπαιδευτικοί του Ζωγραφείου Γυμνασίου Λυκείου ΚΠόλεως, με επί κεφαλής τον Εντιμολ. Μ. Ρεφερενδάριον της ΑτΧΜΕ κ. Ιωάννην Δεμιρτζόγλου, Διευθυντήν αυτού, αντιπροσωπεία της Ενώσεως Σμυρναίων, με επί κεφαλής τον Ελλογιμ. κ. Γεώργιον Αρχοντάκην, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και πολλοί προσκυνηταί εξ Ελλάδος, κληρικοί και λαικοί.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ετελέσθη αρτοκλασία υπέρ υγιείας και από Θεού ενδυναμώσεως εις το έργον των των Εντιμ. κ.κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου των Εφοροεπιτροπών των Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και Μ. Ρεύματος ΚΠόλεως, ο οποίος συμπαρίσταται εις το έργον της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, και Γεωργίου Θεοδωρίδου, Προέδρου αυτής.
Το δε εσπέρας της Κυριακής επραγματοποιήθη καλλιτεχνική εκδήλωσις επί τη ετησία πανηγύρει της Αγίας Φωτεινής εις την αίθουσαν εκδηλώσεων του Δήμου Σμύρνης, Fuar Kültürpark 26 Ağustos Kapısı την οποίαν διωργάνωσεν ο Ρωμαίικος Πνευματικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Σμύρνης. Κατ’ αυτήν επαρουσιάσθη παραδοσιακόν μουσικόν πρόγραμμα υπό του υπό την διεύθυνσιν του Μουσικολ. κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ Ελληνικού Βυζαντινού Χορού «Δομέστικοι», ομού μετά του Λυκείου Ελληνίδων Δράμας και του Ζωγραφείου Γυμνασίου Λυκείου ΚΠόλεως. Την εκδήλωσιν ετίμησε διά της υψηλής Του παρουσίας η Α.Θ.Μακαριότης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β΄, οι οποίος αφίχθη εις Σμύρνην το απόγευμα της ιδίας προς πραγματοποίησιν προσκυνήματος εις την γην της Ιωνίας, επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εις την εκδήλωσιν απέστειλαν γραπτούς χαιρετισμούς οι Εξοχ. κ.κ. Hakan Çavuşoğlu, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Erol Ayyıldız, Νομάρχης Σμύρνης, και Aziz Kocaoğlu, Δήμαρχος Μεγαλοπόλεως Σμύρνης, παρέστησαν δε τα μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος, οι εκ του εξωτερικού προσκυνηταί, εκπρόσωποι και μέλη Συλλόγων της Σμύρνης».tilegrafima.gr