Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το πρόγραμμα συναντήσεων του Πατριάρχη

Loading...


Με πλήθος συναντήσεων συνεχίστηκε το πρόγραμμα του

Συγκεκριμένα, ο , όπως έγινε γνωστό, δέχθηκε σε ακρόαση:

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλον.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ιερατικώς Προιστάμενον της Κοινότητος Ταταούλων, υποβαλόντα τα εαυτού σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

– Την Ελλογ. κ. Ευαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν της Πρωτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως του Ζαππείου, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτής, μετά του αυταδέλφου της Ελλογ. κ. Σταύρου, Διδασκάλου εν τη αυτή Σχολή.

– Τον Εντιμ. κ. Κάρολον – Ηρακλήν Ταρίναν, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. κ. Λίλιαν Ατεστσή, εντεύθεν, επικαλεσθέντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις επικειμένοις γάμοις αυτών.

Διαβάστε εδώ:  Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

– Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Μαΐστρον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Δήμητρας και των τέκνων των Μιχαήλ και Παναγιώτου, εκ Χίου.