Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ποιους δέχθηκε ο Βαρθολομαίος

Loading...


Σειρά συναντήσεων είχε τις προηγούμενες ημέρες στο ο που συζήτησε με την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

Το ανακοινωθέν του αναφέρει:

Η , εκκλησιάσθη από του Ι. Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Ε´ Κυριακής των Νηστειών, 2ας Απριλίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Αμβρόσιος.
Αυθημερόν το απόγευμα, εχοροστάτησεν εν τω Ι. Ναώ Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου κατά τον τελευταίον Κατανυκτικόν Εσπερινόν, καθ᾿ ον τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Καισάριος Χρόνης.
Κατ᾿ έθος, έψαλεν η χορωδία του εν τη Πόλει Συνδέσμου Μουσικοφίλων, υπό την ηγεσίαν του Μουσικολ. Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ. του Χριστού Εκκλησίας κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου.

Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον
Επίσημος Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (C.E.C.), αποτελουμένη εκ των Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Αντιπροέδρου, Θεοφιλ. Έπισκόπου κ. Christopher Hill, Προέδρου αυτού, της Ευλαβ. κ. Karin Burstrand, Αντιπροέδρου, και του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Heikki Huttunen, Γεν. Γραμματέως του Συμβουλίου, επεσκέφθη το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την .
Οι ως άνω επίσημοι αφίχθησαν εις την Πόλιν το εσπέρας της Παρασκευής, 31ης Μαρτίου, και υπεδέχθη αυτούς ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Το Σάββατον, 1ην αρξ. μ. Απριλίου, εγένοντο δεκτοί υπό του Παναγιωτάτου εις ιδιαιτέραν ακρόασιν και παρεκάθησαν εις γεύμα εν τοις Πατριαρχείοις.
Την Κυριακήν, 2αν ιδίου, εκκλησιάσθησαν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ και το εσπέρας ανεχώρησαν εκ της Πόλεως προπεμφθέντες εν τω αεροδρομίω υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.

Διαβάστε εδώ:  Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο Ακάθιστος Ύμνος στους Αγ. Αποστόλους Φερίκιοϊ (ΦΩΤΟ)

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολον, μετά του Ιερολ. Διακόνου αυτού κ. Πορφυρίου Καρατζίκου, ον συνεχάρη επί τη αποφοιτήσει αυτού εκ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Βασιλειάδην και την Ευγεν. κ. Ραφαέλαν Κιουτσούκνιλ, εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Πικριδίου. Τον Ελλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, εξ Αθηνών.
– Τους Εντιμ. κ. Igor Maksymovych και Yuriy Fediv, εξ Ουκρανίας.
– Τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Λάντζον, Εκπαιδευτικόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας, Δικηγόρου, και της θυγατρός των Ελεάνας, εκ Σερρών, και τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Ευσταθιάδην, εκ Δράμας.
* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ιωακείμ, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την υπό του Δήμου Beyoğlu και των Γραφείων του Κόμματος ΑΚP Δήμου Şişli συνδιοργανωθείσαν εκδήλωσιν ενημερώσεως επί του επικειμένου Δημοψηφίσματος εν Τουρκία.
– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά την υπό του Συνδέσμου βοηθείας απόρων ασθενών και γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή διοργανωθείσαν πασχαλινήν εορταγοράν, το Σάββατον, 1ην Απριλίου.