Η επίσκεψη του Οικ.Πατριάρχη στην Ιμβρο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ξεχωριστή ήταν για άλλη μια φορά η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίου τη γενέτειρά του, την Ιμβρο.

Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν του Οικ.Πατριαρχείου:

Μεταπασχαλινήν προσκυνηματικήν επίσκεψιν επραγματοποίησεν η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος εις την γενέτειραν Αυτού Ίμβρον εξ αφορμής των θυρανοιξίων του Ι. Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του ποτε Κουτλουμουσιανού Μετοχίου και των εγκαινίων των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου-Λυκείου της νήσου.

Την πρωίαν της Δευτέρας, 15ης τρ. μ., η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη και του Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, ανεχώρησε διά το ολιγοήμερον προσκύνημα. Εις τον λιμένα του Αγίου Κηρύκου τον υψηλόν γόνον της νήσου ανέμενον με εκδηλώσεις σεβασμού και αγάπης ο Σεβ. Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, οι Διευθυνταί των Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου, κοινοτικοί παράγοντες ως και σύμπας ο ιερός κλήρος και πλήθος ευσεβούς λαού.

Εκ του λιμένος ο Πατριάρχης μετέβη εις την πρωτεύουσαν Παναγίαν, όπου προσεκύνησεν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου και κατόπιν επεσκέφθη εις το παρακείμενον Μητροπολιτικόν Μέγαρον τον Σεβ. Ποιμενάρχην. Ακολούθως ανήλθεν εις το ιδιαίτερον Αυτού χωρίον, των Αγίων Θεοδώρων, ένθα και κατέλυσεν εν τω πατρικώ Αυτού οίκω.

Την επομένην, Τρίτην, 16ην τρ. μ., η Α.Θ. Παναγιότης επεσκέφθη τον Έπαρχον Εντιμ. κ. Muhittin Gürel και τον Δήμαρχον Εντιμ. κ. Ünal Çetin και είτα ηυλόγησε το υπό του οικείου Μητροπολίτου παρατεθέν γεύμα, τη συμμετοχή πλείστων προσκεκλημένων, και κατόπιν ετέλεσε την Ακολουθίαν του αγιασμού εις τας νέας αθλητικάς εγκαταστάσεις του Γυμνασίου-Λυκείου εν Αγριδίοις, ευλογήσας το υπό του Ελλογιμ. κ. Ιωακείμ Καμπουροπούλου, Διευθυντού, και των μετ᾿ αυτού Καθηγητών επιτελούμενον έργον, συναναστραφείς εν χαρά τους νέους μαθητάς οι οποίοι επαρουσίασαν προς τιμήν Του μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα.

Εν συνεχεία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη εις τα υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου τελεσθέντα θυρανοίξια του πρότριτα εκ βάθρων ανακαινισθέντος Ιερού Μετοχιακού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, εν Γλυκεί, ένθα και το πρώτον ελληνικόν Σχολείον της νήσου συσταθέν υπό του οσιακής βιοτής ευσεβούς και φιλοπροόδου τέκνου της Ίμβρου Ιερομονάχου Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού και του αυταδέλφου του Κυρίλλου, μονασάντων εν αυτώ κατά διαστήματα.

Ακολούθως ο Παναγιώτατος εχοροστάτησεν εις τον Μ. Εσπερινόν, εν τω τέλει του οποίου εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Πρωτονοταρίου τον ανοικοδομήσαντα τον ερειπωθέντα Μετοχιακόν τούτον Ναόν Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Κωνσταντόπουλον, Επιχειρηματίαν εν Ελλάδι.

Προσφωνήσας μετά ταύτα τον Πατριάρχην ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, απένειμεν Αυτώ τιμητικήν πλακέταν ανακηρύξεώς Του εις Μέγαν Ευεργέτην της Ιεράς αυτού Μητροπόλεως διά τα όσα φανερά και αφανή ειργάσθη και εργάζεται αόκνως διά την παμφιλτάτην Αυτώ γενέτειραν νήσον Ίμβρον.

Εις την λίαν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν αλλά και εις τους εγκαρδίους λόγους του νέου Άρχοντος οφφικιαλίου απήντησε καταλλήλως ο Πατριάρχης, εκφράσας άπαξ έτι τα πατρικά συναισθήματα Αυτού διά την πνευματικήν ανάπτυξιν της Ρωμηοσύνης της Ίμβρου. Επί δε Πατριαρχική προτροπή, ωμίλησεν ο Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Ξεινός, ιατρός και λογοτέχνης, διά την προσωπικότητα του μακαρία τη λήξει γενομένου Ιερομ. Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού, με την βιογραφίαν του οποίου επί σειράν ετών ασχολείται ούτος.

Διαβάστε εδώ:  Στο Φανάρι ο Πρ.Παυλόπουλος - Μήνυμα για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Την πρωίαν της Τετάρτης, 17ης τρ. μ., ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, παρέστη και ωμίλησεν εις τα επίσημα εγκαίνια των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου-Λυκείου των Αγριδίων, αι οποίαι κατεσκευάσθησαν δαπάναις και ευγενεί χορηγία της εν Τουρκία εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «Turkcell». Εις τα ως άνω επίσημα εγκαίνια παρέστησαν και ωμίλησαν ωσαύτως ο Έπαρχος της νήσου, ο Δήμαρχος, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας «Turkcell» Kaan Terzioğlu, ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ίμβρου Εντιμολ. Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ο και πολλά κοπιάσας διά σύνολον το εμπνευσμένον έργον της αναστάσεως της Παιδείας εν τη νήσω, και ο Λυκειάρχης Ελλογιμ. κ. Ιωακείμ Καμπουρόπουλος. Εις το τέλος οι μαθηταί επαρουσίασαν πρόγραμμα με παραδοσιακά ασματα.

Την πρωίαν της Πέμπτης, 18ης τρ. μ., ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επεσκέφθη το Δημοτικόν Σχολείον της νήσου, εν Αγίοις Θεοδώροις, και εχάρη με την δυναμικήν παρουσίαν των σημερινών μαθητών, καθημένων εις τα ίδια, ως και Αυτός, θρανία. Το εσπέρας παρηκολούθησε και ωμίλησε κατά την υπό της διεθνούς φήμης σολίστ Μουσικολ. κ. Σόνιας Θεοδωρίδου, εν συνεργασία μετά του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, πραγματοποιηθείσαν, προς τιμήν Αυτού, συναυλίαν, εν Αγίοις Θεοδώροις, υπό τον τίτλον «Καλησπερίζοντας τον κύριο Μάνο στην Ίμβρο». Κατ᾿ αυτήν παρέστησαν ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Κύριλλος, ο Έπαρχος της νήσου, η Εισαγγελεύς και η Δικαστής της Ίμβρου, η Δήμαρχος Καβάλας Ευγεν. κ. Δήμητρα Τσανάκα μετά συνεργατών αυτής και πλήθος επισκεπτών εξ Ελλάδος.

Τέλος, την Παρασκευήν, 19ην τρ.μ., η Α.Θ. Παναγιότης μετά των συνοδών Αυτής επέστρεψεν εις την Πόλιν. Ούτως, εν μέσω της εαρινής και πασχαλίου περιόδου, ότε «καινή κτίσις χορεύει», ο Πατριάρχης έσχε την ευκαιρίαν να επιστρέψη δι᾿ ολίγον εις την ερατεινήν Αυτού γενέτειραν, να περιηγηθή εις τα γραφικά αυτής χωρία, να κοινωνήση πρόσωπον προς πρόσωπον μετά των δοκιμασθέντων εις το πρόσφατον παρελθόν συμπατριωτών Αυτού, να ανταλλάξη μετ᾿ αυτών τον αναστάσιμον χαιρετισμόν και να αναστήση, ως πάντοτε, το φρόνημα ότι διά το Θέλημα του Κυρίου η ελπίς αεί ζη και ότι η πίστις εις εν αισιοδοξότερον πνευματικώς μέλλον γίνεται βεβαιότης.

Πηγή φωτογραφιών: fanarion.blogspot.grtilegrafima.gr