Οι χοροστασίες του Οικ.Πατριάρχη την προσεχή εβδομάδα

Loading...


Ο θα χοροστατήσει στον Πατριαρχικό Ναό στα Απόδειπνα της Καθαράς Εβδομάδας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του :

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα χοροστατήση εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά:
α) την Ιεράν Ακολουθίαν του Μεγάλου Αποδείπνου της , 27ης Φεβρουαρίου, και ώραν 2ανμ. μ., και
β) την Ιεράν Ακολουθίαν του Μεγάλου Αποδείπνου της Καθαράς Τρίτης, 28ης ιδίου, την αυτήν ώραν.

Κράτα το