Φωτορεπορτάζ από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Προικόννησο (φωτο)

Loading...


Φωτογραφίες:Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Βασιλείου, εφήμεριος Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής

Ο Πατριάρχης στην Αφισιά

…ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ διεπεραιώθησαν εις την γειτονικήν νήσον Αφισιάν (Avşa), αποτελούσαν μέρος της Ιεράς Μητροπόλεως, ένθα επεσκέφθησαν αλληλοδιαδόχως το Δημαρχείον, το παρ᾽ αυτώ Μουσείον, τα ερείπια του Βατοπαιδινού Μετοχίου του Αγίου Γεωργίου, όπου έψαλαν το Απολυτίκιον του Αγίου και το «Τη Υπερμάχω» και εξεναγήθησαν υπό της διενεργούσης τας εν αυτώ ανασκαφάς κυρίας Αρχαιολόγου, και, τέλος, το εργοστάσιον οινοποιίας της Νήσου.
Επίσης, ακολουθούν φωτογραφίες από την Θεία Λειτουργία, μετ’ αρτοκλασίας, στον βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου της Γέννας Προικοννήσου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Προικοννήσου Ιωσήφ.

Ο Πατριάρχης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσε τρισάγιο υπέρ των ειρηνικώς και μαρτυρικώς τελειωθέντων προγόνων της μαρτυρικής Μητροπόλεως Προικοννήσου

Ο Πατριάρχης στην Κούταλη 

Επιστρέφοντες εν συνεχεία εις τον Μαρμαράν (Προικόννησον) επεσκέφθησαν την νήσον Κούταλην, ομοίως τμήμα της δικαιοδοσίας της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, γενέτειραν του Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου ΣΤ’, αναπαυομένου εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού της Κοινότητος Κανδυλλί της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. Εκεί προσεκύνησαν εις τα ερείπια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ένθα ανεπέμφθησαν δεήσεις, και είτα επεσκέφθησαν τον χώρον όπου άλλοτε ευρίσκετο το χριστιανικόν κοιμητήριον και εκεί ο Πατριάρχης έψαλε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν αυτώ αναπαυομένων πατέρων και αδελφών ημών.

1
1
1
1
1
1
1