Φανάρι: Πατριαρχικές Χοροστασίες την Τεσσαρακοστή

Loading...


Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πατριαρχικών Χοροστασιών κατά τις πρώτες ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα χοροστατήση εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά:
α) την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Τυρινής, 10ης Μαρτίου, καθ᾿ ην θα αναγνωσθή και ο Κατηχητήριος Λόγος Αυτού, επί τη εισόδω εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν,
β) τον Α´ Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας, και ώραν 4ην μ. μ.,
γ) την Ιεράν Ακολουθίαν του Μεγάλου Αποδείπνου της Καθαράς Δευτέρας, 11ης Μαρτίου, και ώραν 2αν μ.μ.,
δ) την Ιεράν Ακολουθίαν του Μεγάλου Αποδείπνου της Καθαράς Τρίτης, 12ης Μαρτίου, και ώραν 2αν μ.μ., και
ε) την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων, της Τετάρτης, 13ης Μαρτίου.tilegrafima.gr