Το χρονικό της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στους Αγίους Τόπους (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το χρoνικό της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στους Αγίους Τόπους αποδίδεται στην ανακοίνωση του Φαναρίου που ακολουθεί: 

Ως προανηγγέλθη, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, μετά της συνοδείας Αυτού, αφίχθη την Παρασκευήν, 23ην τ.μ. Μαΐου, εις Τελ Αβίβ, δι̉ ιδιωτικής πτήσεως, ευγενώς προσφερθείσης υπό της «Aegean Airlines». Εις το αεροδρόμιον «Ben Gurion» υπηντήθη υπό της Α. Θ. Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´, περιστοιχιζομένου υπό Αρχιερέων και Κληρικών του Πατριαρχείου, των Εξοχ. κ. Uzi Landau, Υπουργού Τουρισμού του Ισραήλ, κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου, Πρέσβεως της Ελλάδος εν Τελ Αβίβ, Εντιμ. κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, Γεν. Προξένου αυτής εν Ιεροσολύμοις, Εξοχ. Mustafa Sarnıç, Πρέσβεως της Τουρκίας, του Σοφολ. κ. David Rosen, Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων του Παγκοσμίου Εβραικού Συμβουλίου, και άλλων επισήμων.

Ακολούθως μετέβη οδικώς εις Ιεροσόλυμα και κατέλυσεν εις το ξενοδοχείον «David Citadel».

Το εσπέρας, ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ μετέβησαν πεζή εκ της Πύλης της Γιάφας εις την έδραν του Πατριαρχείου ένθα ανέμενεν Αυτόν ο Μακ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Ιεράρχαι της Σιωνίτιδος Εκκλησίας οίτινες ομού μετέβησαν εν πομπή εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Οι δύο Πατριάρχαι άμα τη εισόδω εις τον Ναόν προσεκύνησαν εις το σημείον της Αποκαθηλώσεως, ακολούθως εις τον Πανάγιον Τάφον και ο Παναγιώτατος προέστη της επί τη αφίξει Αυτού ψαλείσης Δοξολογίας, εις ην παρέστησαν πλείστοι Κληρικοί, μοναχοί και μοναχαί, ικανός αριθμός προσκυνητών και ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν Ιεροσολύμοις. Μετά τας μεταξύ των δύο Προκαθημένων ανταλλαγείσας προσφωνήσεις, ο Παναγιώτατος προσεκύνησεν εις τον Φρικτόν Γολγοθάν και εις παραπλήσια παρεκκλήσια και εξεναγήθη εις αυτά υπό του Μακαριωτάτου.
Μετά ταύτα, μετέβησαν εις την αίθουσαν του Θρόνου του Πατριαρχείου ένθα εδόθη δεξίωσις προς τιμήν Του και απήντησεν εις την εγκάρδιον προσφώνησιν του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων όστις Τον καλωσώρισε και αύθις εις την Αγίαν Πόλιν διά θερμών και φιλοφρόνων αδελφικών λόγων.
Το εσπέρας παρεκάθησε μετά των συνοδών εις δείπνον εν τω ξενοδοχείω «American Colony».

Την πρωίαν του Σαββάτου, 24ης τ. μ., ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ μετέβησαν εις Βηθλεέμ ένθα εις τον έμπροσθεν της μεγαλοπρεπούς Βασιλικής της Γεννήσεως του Κυρίου προαύλιον χώρον έτυχον θερμής υποδοχής υπό του Πανιερ. Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Βηθλεέμ, όστις καλωσώρισε διά βραχέων λόγων τον Πατριάρχην. Την Α. Θ. Παναγιότητα υπεδέχθησαν επίσης ο ιερός κλήρος της περιοχής, μοναχοί και μοναχαί και πλήθος πιστών, ο Εξοχ. κ. Ziad Al Bandak, εκ μέρους της Παλαιστινιακής Αρχής, η Ευγεν. κ. Vera Baboun, Δήμαρχος Βηθλεέμ, ο Εντιμ. κ. Abdel Fatah Hamayel, Νομάρχης, και άλλοι επίσημοι. Μετά την προσκύνησιν εις το Σπήλαιον της Γεννήσεως του Κυρίου και την εν αυτώ ανάγνωσιν σχετικού ευαγγελικού αναγνώσματος προέστη Δοξολογίας, μετά το πέρας της οποίας εξεφώνησεν ομιλίαν ελληνιστί και αγγλιστί προς το πολυπληθές εκκλησίασμα.

Εν συνεχεία εδόθη δεξίωσις εις αίθουσαν του Ναού, καθ᾽ην προσεφώνησε τον Πατριάρχην η Ευγεν κ. Δήμαρχος και εξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα υπό νέων και νεανίδων της Ορθοδόξου Κοινότητος της Βηθλεέμ. 

Την μεσημβρίαν, ο Πατριάρχης ηυλόγησε το εν τη κατοικία του Εντιμ. κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, Γεν. Προξένου της Ελλάδος εν Ιεροσολύμοις, παρατεθέν γεύμα, καθ᾽ο αντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ Αυτού και του αμφιτρύονος.
Το εσπέρας, εις παρατεθέν δείπνον ο Παναγιώτατος έσχε την ευκαιρίαν ίνα επικοινωνήση εκ του σύνεγγυς μετά των εξ Αμερικής ελθόντων πιστών τέκνων της Μητρός Εκκλησίας, μετά του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου του Θρόνου κ. Αλεξάνδρου Καρλούτσου και του Εντιμολ. κ. Αντωνίου Λυμπεράκη, Άρχοντος Ακτουαρίου, Προέδρου του Τάγματος του Αγίου Ανδρέου των εν Αμερική Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

Την Κυριακήν του Τυφλού, 25ην Μαίου, ετελέσθη εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως του Κυρίου, Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, καθ᾿ ην συνελειτούργησαν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, και η Α. Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´.
Μετ᾽αυτών συνελειτούργησαν οι αποτελούντες την συνοδείαν του Παναγιωτάτου Αρχιερείς και εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων οι Σεβ. και Πανιερ. Ιεράρχαι Ναζαρέτ κ. Κυριακός, Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, Γεράσων κ. Θεοφάνης, Αβήλων κ. Δωρόθεος, Ιόππης κ. Δαμασκηνός, Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, Λύδδης κ. Δημήτριος, Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος και Πέλλης κ. Φιλούμενος.

Μετά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας η Α. Θ. Μακαριότης προσεφώνησε τον Παναγιώτατον Όστις αντεφώνησε καταλλήλως και προσέφερεν αναμνηστικόν δώρον εις αυτόν. Μετά των εκκλησιασθέντων προσκυνητών συμπροσηυχήθη και ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος. 

Την μεσημβρίαν, ο Παναγιώτατος μετά των συνοδών Αυτού παρεκάθησαν εις το εν τω ξενοδοχείω «King David» γεύμα, παρατεθέν υπό του Σοφολ. Αρχιραββίνου κ. David Rosen, Διευθυντού του Αμερικανοεβραικού Συμβουλίου διά θρησκευτικά θέματα.
Το εσπέρας, μετέβη εις την εν Ιεροσολύμοις έδραν της Αντιπροσωπείας του Βατικανού, ένθα εν χαρμοσύνω και συγκινητική ατμοσφαίρα επραγματοποιήθη η πρώτη κατά το ταξίδιον τούτο συνάντησις του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Μετά την κατ᾽ ιδίαν συνομιλίαν των δύο ηγετών επηκολούθησεν η υπογραφή Κοινής Δηλώσεως Αυτών προς τον κόσμον και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Ακολούθως, μετέβησαν Ούτοι κεχωρισμένως εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, εν τω προαυλίω του οποίου συνηντήθησαν και αντήλλαξαν τον αδελφικόν ασπασμόν. Εν τη εισόδω του Ναού υπεδέχθη Αυτούς ο Μακ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´,και μετά την προσκύνησιν της Ιεράς Αποκαθηλώσεως του Κυρίου, κατηυθύνθησαν εις τον έμπροσθεν του Παναγίου Τάφου χώρον, ένθα επραγματοποιήθη τελετή καθ᾽ην ωμίλησεν ο Μακ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανεγνώσθησαν ελληνιστί και λατινιστί ευαγγελικαί περικοπαί της Αναστάσεως και εψάλησαν ύμνοι υπό της ορθοδόξου και της ΡΚαθολικής χορωδίας. Είτα ο Πατριάρχης και ο Πάπας ωμίλησαν αγγλιστί και ιταλιστί, αντιστοίχως, προσεκύνησαν και προσηυχήθησαν εις τον Πανάγιον Τάφον και εν τω τέλει ηυλόγησαν ομού τους πιστούς. Κατά την τελετήν ταύτην παρέστησαν οι συνοδοί της Α. Θ. Παναγιότητος, Ιεράρχαι της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, ο Πατριάρχης των εν Ιεροσολύμοις Αρμενίων κ. Nourhan Manukyan, ο Οσιολ. κ. Pierbattista Pizzaballa, Κουστωδός της Αγίας Γης, εκπρόσωποι άλλων δογμάτων, πλήθος κληρικών και μοναχών, διπλωμάται και πολυάριθμοι πιστοί.

Προ της αποχωρήσεως εκ του Ναού ο Πάπας και ο Πατριάρχης ανήλθον εις τον Φρικτόν Γολγοθάν, ένθα προσεκύνησαν. 
Το εσπέρας, παρεκάθησαν μετά των συνοδειών Αυτών εις επίσημον δείπνον παρατεθέν εν τη έδρα του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 

Την πρωίαν της Δευτέρας, 26ης τ.μ., ο Παναγιώτατος επεσκέφθη το Ισραηλινόν Μουσείον ένθα Τον υπεδέχθη ο Διευθυντής αυτού Εντιμ. κ. James Snyter, όστις και εξενάγησε τον Πατριάρχην και την συνοδείαν Του εις τους χώρους των εκθεμάτων.

Ακολούθως, επεσκέφθη τον ανήκοντα εις τον Οργανισμόν «Keren Kayemeth LeIsrael Jewish National Fund» υπαίθριον χώρον «The Grove of Nations», ένθα τον καλωσώρισε διά προσφωνήσεως ο Εντιμ. κ. Efi Stenzler, Πρόεδρος αυτού. Ο Παναγιώτατος μετά την σύντομον απαντητικήν ομιλίαν Του, εφύτευσεν ελαίαν, εις ανάμνησιν της επισκέψεώς Του. 
Την μεσημβρίαν, επεσκέφθη τον Εξοχ. Πρέσβυν κ. Mustafa Sarnıç, Γεν. Πρόξενον της Τουρκίας εις Ιεροσόλυμα, και παρεκάθησεν εις το εν τη κατοικία αυτού παρατεθέν γεύμα. 

Το απόγευμα, μετέβη εις την επί του Όρους των Ελαιών Ι. Μονήν Μικράς Γαλιλαίας, ένθα εγένετο η τρίτη κατά σειράν συνάντησίς Του μετά του Αγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου, Όστις ανταπέδωκεν  τοιουτοτρόπως την Πατριαρχικήν επίσκεψιν της προτεραίας εις την έδραν της Αντιπροσωπείας του Βατικανού. Ο Πατριάρχης υπεδέχθη τον Πάπαν εις την είσοδον του προαυλίου χώρου της Μονής και εβάδισε μετ᾽Αυτού έως της εισόδου της εκεί ευρισκομένης θερινής κατοικίας του εκάστοτε Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ένθα εχαιρέτισεν Αυτούς ο Μακ. Πατριάρχης κ. Θεόφιλος. Εκεί, ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έσχον ιδιαιτέραν συνάντησιν και συνομιλίαν, μετά το πέρας της οποίας εγένοντο αι εκατέρωθεν συστάσεις των μελών των συνοδειών Των και προσφορά αναμνηστικών δώρων. Ο Παναγιώτατος συνώδευσε τον Πάπαν έως της εξόδου της Μονής. Ούτως έληξε το ιστορικόν τούτο γεγονός εις τον τόπον, ένθα προ πεντήκοντα ετών επραγματοποιήθη η ανάλογος συνάντησις των αοιδίμων Πάπα Παύλου Στ´και Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου.

 Το εσπέρας, ο Πατριάρχης ηυλόγησε το εν τω ξενοδοχείω «Mamilla» παρατεθέν υπό των εξ Αμερικής ελθόντων Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου δείπνον, ευχαριστήσας αυτούς διά την πολύτιμον συμβολήν των εις την διοργάνωσιν του ιστορικού τούτου ταξιδίου.

Την πρωΐαν της Τρίτης, 27ης Μαΐου, ο Πατριάρχης επεσκέφθη μετά των συνοδών Αυτού, το Μουσείον «Yad Vashem», αφιερωμένον εις την μνήμην των θυμάτων των ναζί διά της εκθέσεως εν αυτώ προσωπικών των αντικειμένων, φωτογραφιών, ηχητικών και τηλεοπτικών ντοκουμέντων κ. α., εν τω οποίω εξεναγήθη, κατέθεσε δάφνινον στέφανον και ήναψε φλόγα κατά την διάρκειαν τελετής εις το μνημείον του Ολοκαυτώματος, ωμίλησε προς τους παρευρισκομένους και υπέγραψεν εις το βιβλίον επισκεπτών. 

Εν συνεχεία, μετέβη εις το Προεδρικόν Μέγαρον, εν τη εισόδω του οποίου Τον υπεδέχθη ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Εξοχ. κ. Simon Peres, όστις Τον εξενάγησεν εις τα «βιβλικά» άνθη και δένδρα του κήπου του Μεγάρου και είτα έσχε μετ̉ αυτού συνομιλίαν περί την μίαν ώραν.
Την μεσημβρίαν, μεταβάς εις Ραμάλλαν, συνηντήθη μετά του Εξοχ. κ. Mahmud Abbas, Προέδρου της Παλαιστιανιακής Αρχής, και συνεργατών αυτού και εν συνεχεία παρεκάθησεν εις επίσημον γεύμα παρατεθέν υπ̉ αυτού προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου και της συνοδείας Αυτού. Κατά την συνάντησιν αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και δώρα.
Το απόγευμα, αι επίσημοι επαφαί του Παναγιωτάτου έληξαν με την μετά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εξοχ. κ. Benjamin Netanyahu, συνάντησιν εις την Πρωθυπουργίαν. Εις τας ως άνω επισήμους συναντήσεις συνεζητήθη μεταξύ άλλων και το ζήτημα των εν Μέση Ανατολή φθινόντων χριστιανικών πληθυσμών.

Ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ ανεχώρησαν εκ Τελ Αβίβ διά την Πόλιν προπεμφθέντες υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, Γενικού Πατριαρχικού Επιτρόπου, εκ μέρους του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων, απουσιάζοντος εις Αμμάν λόγω προγραμματισμένης συναντήσεως αυτού μετά της Α. Μ. του Βασιλέως της Ιορδανίας. 

Ακολουθεί και ένα Βίντεο από την συμπροσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στον Ναό της Αναστάσεως που έδωσε στη δημοσιότητα τ οΠατριαρχείο Ιεροσολύμων

 

 Ετικέτες