Τα Χριστούγεννα στο Φανάρι(ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Πέμπτης, 24ης τ.μ., παραμονής των Χριστουγέννων, εδέχθη εν τη Αιθούση του Θρόνου ομάδα πιστών εκ της ενταύθα Ρουμανικής Κοινότητος, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, ομίλους μαθητών της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, του Ζωγραφείου Λυκείου, υπό την ηγεσίαν του Λυκειάρχου αυτού Εντιμολ. κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, Άρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου, του Ζαππείου Λυκείου και νέων εκ του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοι -ΕΡ.Θ.Ο.,οίτινες έψαλον τα παραδοσιακά Κάλαντα των Χριστουγέννων και άλλα εόρτια ασματα.

Εκ μέρους όλων των παρόντων προσεφώνησε τον Πατριάρχην η Ευγεν. Δις Μέλισσα Φινφίνη. Εις άπαντας τους συνεορταστάς ο Παναγιώτατος επεδαψίλευσε την ευλογίαν και τας πατρικάς ευχάς Του, ανεφέρθη δε και εις σημαντικά γεγονότα της ζωής της Εκκλησίας και της Ομογενείας κατά το εκπνέον έτος.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Εν πανηγυρική ατμοσφαίρα και μετ᾿ εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η μεγάλη Εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, προέστη της Θείας Λειτουργίας της Εορτής, την Παρασκευήν, 25ην Δεκεμβρίου, εν συνιερουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.

Η επί τοις Χριστουγέννοις Πατριαρχική Απόδειξις ανεγνώσθη από του Ι. Άμβωνος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Ευάγγελος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, ο Εντιμ. κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Toros Alcan, Εκπρόσωπος των μη Μουσουλμανικών Ιδρυμάτων παρά τη Γεν. Διευθύνσει Βακουφίων εν Αγκύρα, ο πρώην Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ελλογ. Δρκ. Mustafa Farsakoğlu και πλείστοι πιστοί εντεύθεν και προσκυνηταί εξ Ελλάδος.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν επεσκέφθη τον Παναγιώτατον, ευχηθείς Αυτώ εορτίως, ο Εντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δικηγόρος, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά συνεργατών αυτού.
Την μεσημβρίαν επεσκέφθη τον σεπτόν Προκαθήμενον της Εκκλησίας ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, Γεν. Επίτροπος του ενταύθα Αρμενικού Πατριαρχείου, μετά του Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Sahak Masalyan και του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Harutyun Danadyan, εκφράσαντες τα συγχαρητήριά των επί ταίς Εορταίς του αγίου Δωδεκαημέρου.

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Μ. Ρεύματος και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος αυτής, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, προς υποβολήν σεβών επί τοις Χριστουγέννοις.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ευδόκιμον Καρακουλάκην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας.
– Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Αδαμάντιον Κοκκινάκην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά της συζύγου αυτού Ευλαβ. κ. Βασιλείας-Βεατρίκης, επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτής.
– Τον Εντιμολ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, Άρχοντα Μ. Πρωτέκδικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Δωροθέας, εντεύθεν, επί ταίς εορταίς.
– Τον Εντιμολ. κ. Ευάγγελον Κατσίμπραν, Άρχοντα Δεπουτάτον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ Πρεβέζης.
– Τον Εντιμ. κ. Abdülkerim – El Hatip, Γεν. Πρόξενον της Παλαιστίνης ενταύθα, κομίσαντα εόρτιον Μήνυμα του Προέδρου Εξοχ. κ. MahmoudAbbas.
– Τον Εντιμ. κ. AvatoVirgilio, εκ Ρώμης.
– Τον Ελλογ. κ. Cengiz Aktar, Καθηγητήν-Συγγραφέα, μετά του Εντιμ. κ. Στυλιανού Μπερμπέρη και της Ευγεν. κ. Nilüfer Tarikahya, υπευθύνου του Σωματείου «DefneTürk-ΥunanDerneği», εντεύθεν.

– Τον Ελλογ. κ. Σωτήριον Μητραλέξην, [φωτό] Επίκουρον Καθηγητήν εν τω Πανεπιστημίω «İstanbul Şehir».
– Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Ασημακόπουλον, εκ Μεσολογγίου, μετά συγγενών αυτού.
– Τον Εντιμ. κ. Στέργιον Τσαγκούλην, Επιχειρηματίαν, μετά του υιού αυτού Βασιλείου, εκ Λαρίσης.
– Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον επιχειρήσεων, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης, Δικηγόρου, και των τέκνων των Ευαγγέλου και Ανδρονίκης – Μαρίνης, εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Μαρούσην, εντεύθεν.
– Την Ευγεν. κ. Αναστασίαν Κορτίδου, επί τοις ονομαστηρίοις αυτής. 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης εξεπροσωπήθη υπό του Εντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος, κατά την τελετήν βραβεύσεως υπό της Ακαδημίας Αθηνών του Εντιμολ. κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, Άρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου, Λυκειάρχου του Ζωγραφείου, την Τρίτην, 22αν λήγοντος μηνός.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες