Στήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχου στους σεισμόπληκτους της Κεφαλλονιάς

Loading...


Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος διά θερμού αδελφικού Μηνύματος Αυτού προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα εξέφρασεν αυτώ και τω εμπεριστάτω ποιμνίω του την συμπάθειαν και συμπαράστασιν της Μητρός Εκκλησίας και Εαυτού προσωπικώς διά τους καταστρεπτικούς σεισμούς των τελευταίων ημερών και ηυχήθη αυτοίς την εξ ύψους δύναμιν διά την αντιμετώπισιν της πληξάσης αυτούς συμφοράς.

Κατά τα λοιπά: 

* * *
Την πρωΐαν του Σαββάτου, 8ης Φεβρουαρίου, ο Ελλογιμ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, συνοδευόμενος υπό του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικού Προξένου της Ελλάδος εν τη Πόλει, και της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Αδαμαντίας Αναγνώστου, εγένετο δεκτός εις ακρόασιν υπό της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τω ως άνω επισήμω απεδόθησαν αι προβλεπόμεναι τιμαί.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 8ης ιδίου, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ι. Βήματος αυτού κατά την Θ. Λειτουργίαν της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου, 9ης τρ.μ., χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου. Μετά την απόλυσιν, ο Παναγιώτατος διένειμε το αντίδωρον και εικονίδια εις τους εκκλησιασθέντας προσκυνητάς.
* * *
Επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Δευτέραν, 10ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τζιβαλή, επί τη πανηγύρει του εν αυτώ Ιερού Αγιάσματος του Αγίου Χαραλάμπους, και εχοροστάτησεν κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Επηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ην ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης, Όστις εν συνεχεία προσεκύνησεν εν τω εν τοις Πατριαρχείοις ευρισκομένω Ι. Αγιάσματι του Αγίου Χαραλάμπους.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Νακόπουλον, εκ της Ι. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ιερατικώς Προιστάμενον της Κοινότητος Ταταούλων, μετά του Εντιμ. κ. Χαραλάμπους Γαλανοπούλου, Συντηρητού, και συνεργατών αυτού.
-Τούς Οσιωτ. Τιμόθεον Ιερομόναχον και Ευλόγιον Ιεροδιάκονον, Αγιοπαντελεημονίτας, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας επί τη ανανεώσει της διακονίας αυτών εν τω ενταύθα Μετοχίω της Μονής της μετανοίας αυτών.
– Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Ιάκωβον Χαβιαρόπουλον, Εφημέριον της Κοινότητος Ταταούλων, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Χρήστου, Φοιτητού.
– Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπέργκε, Ιερατικώς Προιστάμενον της Παναγίας Βλαχερνών, τον Ελλογ. Δρα κ. Χαραλάμπη-Θεοδωρέλλην-Ρήγαν, εντεύθεν, και τον Εντιμ. κ. Χαραλάμπη Ταρίναν, Υπάλληλον των Πατριαρχείων, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.
– Τον Εξοχ. κ. Agustin Gutiérrez Canet, Πρέσβυν του Μεξικού εν Βουκουρεστίω, την σύζυγον αυτού Εξοχ. κ. Martha Bárcena Coqui, Πρέσβυν της Χώρας εν Αγκύρα, και τον Εντιμ. κ. Varol Dereli, Πρόξενον ε.τ. εν τη Πόλει.
– Τον Εντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γενικόν Πρόξενον της Ιταλίας εν τη Πόλει, μετά του Εντιμ. κ. Maurizio Baradello και της Ευγεν. κ. Fortunata Armocida, Στελεχών του Δήμου Τορίνου.
– Τον Εντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Beyoğlu.
– Την Ελλογ. κ. Παρασκευήν Μπερμπέρη, μετά του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Γεωργίου Κατακάλου, της μητρός αυτής Ευγεν. κ. Στυλιανής, και του θυγατρίου αυτών Δεσποίνης, εξ Ίμβρου.
– Τον Εντιμ. κ. Yılmaz Dağcı, εκ του εν τη Πόλει Επιμελητηρίου Θαλασσίου Εμπορίου.
– Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Χανίδην, μετά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Ναζαρέτ, εντεύθεν.
– Την Ευγεν. κ. Κυβέλην Ξενάκη, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Παναγιώτου, εκ της Πόλεως.
– Τον Εντιμ. κ. Ακύλαν Ν. Μαρούσην, εντεύθεν.Ετικέτες