Σε Μητροπολίτη προήχθη ο Μελόης Φιλόθεος

Loading...


Συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όπως έγινε γνωστό αποφασίστηκε να προαχθεί σε Μητροπολίτη ο Μελόης Φιλόθεος.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει συγκεκριμένα:

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εσυνέχισε τας εργασίας αυτής κατά τας ημέρας Τετάρτην, 8ην τ.μ., εν Χάλκη, και Πέμπτην, 9ην τ.μ., εν Φαναρίω, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος.

Κατ᾿ αυτάς, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις, εν κατακλείδι δε των συνοδικών εργασιών, προτάσει της Α.Θ.Παναγιότητος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος προήχθη εις εν ενεργεία Μητροπολίτην, άτε της Επισκοπής Μελόης ανυψωθείσης εις Μητρόπολιν του Θρόνου εν τω προσώπω αυτού.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 9η Ιουλίου 2015Ετικέτες