Σε γεύμα με τον αρχηγό της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και άλλοι εκπρόσωποι θρησκευτικών μειονοτήτων της Τουρκίας έδωσαν το παρών στο γεύμα που παρέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Kemal Kilicdaroglu.

Στη συζήτηση, ακούστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες που βρίσκονται στην Τουρκία.

Στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σημειώνεται: «Κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, την μεσημβρίαν της Δευτέρας, 26ης τ.μ. Ιανουαρίου, περεκάθησεν, εν των εν Νεοχωρίω Βοσπόρου θέρετρο Sait Halim Pasa, εις γεύμα παρετεθέν υπό του Γενικού Αρχηγού του C.H.P. εξοχ. κ.Kemal Kilicdaroglu προς τιμήν των επί κεφαλής των ενταύθα Θρησκευτικών Μειονοτήτων.

Η συνεστίασις διεξήχθη εντός λίαν φιλικής ατμόσφαιρας, άπαντες δε οι μετέσχοντες εξέθεσαν εις τον αρχηγόν της αξιωματικής Αντιπολίτευσης τα προβλήματα και τας επιθυμίας των υπ’αυτούς Κοινοτήτων.

Πλέιστοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ εκάλυψαν την προσέλευσιν και την αποχώρησιν των προσκληθέντων εις την ως άνω συνεστίασιν».

kilicdaroglu_2926.jpg
kilicdaroglu_29260.jpg


Ετικέτες