Ο Οικ. Πατριάρχης χοροστάτησε στην Αγία Τριάδα Σταυροδρομίου (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Οικ. Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εις τον πανηγυρίσαντα Ι. Ναόν της Αγίας Τριάδος της μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, 1ην Ιουνίου, καθ᾿ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, ο Εξοχ. κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, πρώην Υπουργός, Βουλευτής Ν.Δ. Θεσσαλονίκης, Καθηγηταί και μαθηταί του Ζωγραφείου Λυκείου και της Ζαππείου Σχολής, πολυάριθμοι προσκυνηταί εξ Ελλάδος και πιστοί εκ της Πόλεως.

 


Μετά την απόλυσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προιστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής αυτής, εκθέσας τας δραστηριότητας και το εν γένει έργον της, και ο Πατριάρχης, Όστις ανεφέρθη εις το νόημα της εορτής της Πεντηκοστής και ηυλόγησε τους προσκυνητάς.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω προαυλείω χώρω του Ι. Ναού.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τον Εντιμολ. κ. Δημήτριον Αποστολόπουλον, Άρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Ανδρομάχης, Συγγραφείς-Ερευνητάς, εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Ελευθεριάδην, Θεολόγον και Φιλόλογον-Εκδότην, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος Άννης, εξ Αθηνών. Ετικέτες