Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Γαλλία-Εκδηλώσεις προς τιμήν του

Loading...


Την μεσημβρίαν της Δευτέρας, 27ης Ιανουαρίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, και των Εντιμ. κ.κ. Γεωργίου Παπαλιάρη και Νικολάου Αρχοντώνη, αυταδέλφου Αυτού, ανεχώρησεν αεροπορικώς διά Παρισίους, ένθα θα αναγορευθή επίτιμος διδάκτωρ του ΡΚαθολικού Πανεπιστημίου Παρισίων (Institut Catholique) και θα δώση διάλεξιν εις την Ακαδημίαν Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, θα προστή δε και διαφόρων άλλων διοργανουμένων εκδηλώσεων.

Τον Παναγιώτατον προέπεμψαν εν τω αεροδρομίω ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, και ο Εντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει.
Ο Πατριάρχης θα επιστρέψη, συν Θεώ, εις την έδραν Αυτού, την Παρασκευήν, 31ην ιδίου.Ετικέτες