Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε Συνέδριο στη Χάλκη (ΦΩΤΟ)

Loading...


φωτό: Θεολογική Σχολή της Χάλκης
 

Την Τετάρτην, 14ην Οκτωβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ι. Μονήν Αγίας Τριάδος, ένθα ωμίλησε κατά την έναρξιν του εν αυτή και εν τη Πόλει συγκαλουμένου υπό του εν Γαλλία Ιδρύματος διά την έρευναν και την ιστορίαν των κειμένων («Institut de recherche et d´histoire des textes») διεθνούς Συνεδρίου, με θέμα «Around the Holy Trinity of Halki. Ελληνικαί βιβλιοθήκαι εις την Κωνσταντινούπολιν κατά την περίοδον του Πατριάρχου Μητροφάνους Γ´.16ος αιών».

Kατά τα λοιπά:

Ο Εξοχ. Αναπληρωτής Υπουργός διά θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής εις τα Πατριαρχεία

Το απόγευμα, της ιδίας, ο Παναγιώτατος εδέχθη τον επισκεφθέντα το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Εξοχ. κ. Ιωάννην Μουζάλαν, Αναπληρωτήν Υπουργόν διά θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελλάδος, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Κυριακού Λουκάκη, Πρέσβεως της Ελλάδος εν Αγκύρα, κ. Ευαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου εν τη Πόλει, των Ευγεν. κυριών Ζαχαρούλας Τσιριγώτη, Υποστρατήγου – εκ του Κλάδου αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, και Μαρίας Παπακωνσταντίνου, Διπλωματικού Συμβούλου, και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.
Ο υψηλός επισκέπτης έσχε συνομιλίαν μετά της Α. Θ. Παναγιότητος επί του επικαίρου και καιρίου ζητήματος των μεταναστών.
Ο Εξοχώτατος και οι συν αυτώ κατά την αναχώρησίν των προσεκύνησαν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ.
* * *

Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά των: α) Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ιερατικώς Προισταμένου του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητος Μ. Ρεύματος, και της υπό την ηγεσίαν του Προέδρου Εντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, β) του Αιδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ιερατικώς Προισταμενεύοντος του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητος Σωσθενίου και γ) Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ευαγγέλου Γρηγοριάδου, Ιερατικώς Προισταμενεύοντος του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ξηροκρήνης, και της υπό την προεδρίαν της Ευγεν. κ. Όλγας Αλιμπέρτη Εκκλησιαστικής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί ταίς πανηγύρεσι των Ι. Ναών των ως άνω Κοινοτήτων.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην πρώην Αυλώνος κ. Χριστόδουλον, εξ Αθηνών.
– Τον Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, υποβαλόντα τα εαυτού σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτού. Όμιλον προσκυνητών εκ της Ι. Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου, υπό την ηγεσίαν των Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιωάννου Μαγουλιά και κ. Παναγιώτου Σαλμά. Τον Ελλογ. κ. Francesco D´ Andria, Καθηγητήν – Αρχαιολόγον, εξ Ιταλίας, και τον Εντιμ. κ. Cafer Sait Okray, στέλεχος της εταιρίας «UDAŞ». Τον Εντιμ. κ. Necip Sayman, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες