Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στους Αρμένιους της Πόλης

Loading...


Στο αρμενικό Πατριαρχείο και στο αρμενικό νοσοκομείο βρέθηκε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Φαναρίου: 

Την πρωΐαν της 8ης τ.μ. η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πρωτοσυγκελλεύοντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, επεσκέφθη εν τω εν Κοντοσκαλίω Αρμενικώ Πατριαρχείω τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Επίτροπον, και συνεχάρη αυτώ τε και τοις περί αυτόν επί τοις Χριστουγέννοις και τω Νέω Έτει.
Ακολούθως η Α. Θ. Παναγιότης επεσκέφθη τον εν τω Αρμενικώ Νοσοκομείω Surp Pirgiç από μακρού νοσηλευόμενον Πατριάρχην των εν Τουρκία Αρμενίων Μακ. κ. Mesrob τον Β’ και επεδαψίλευσεν αυτώ την αδελφικήν Αυτού ευλογίαν, ευχηθείς και τη Ευγενεστάτη μητρί αυτού τα εικότα.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
ΤόνΑιδεσιμολ. κ. Sergio Mainoldi, κληρικόν της Πατριαρχικής Εξαρχίας Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσσικής Παραδόσεως, μετά του Εντιμ. κ. Raffaele Guerra, εξ Ιταλίας. Ετικέτες