Με τον Οικουμενικού Πατριάρχη συναντήθηκε ο Καρπάθου Αμβρόσιο

Loading...


Ιεράρχες από την Ελλάδα αλλά και άλλα σημεία της υφηλίου δέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Φανάρι.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Μητροπολίτης Καρπάθου κ.Αμβρόσιος.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το εσπέρας της Τετάρτης, 7ης Οκτωβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, μετά Σεβ. Συνοδικών Αρχιερέων, μετέβη εις το Σισμανόγλειον Μέγαρον και εξεναγήθη εις την διοργανουμένην επί τη συμπληρώσει τεσσάρων ετών κυκλοφορίας του περιοδικού «Paros» έκθεσιν έργων ζωγραφικής του καλλιτέχνου Sarkis Muradyan, με θέμα «Εκ του παρελθόντος εις το μέλλον».

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιον, Ντένβερ κ. Ησαΐαν, Ατλάντας κ. Αλέξιον και Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
– Τον Πανιερ. Μητροπολίτην Ιεραπόλεως κ. Αντώνιον, εξ Αμερικής, μεθ᾿ ομίλου προσκυνητών μεταβαινόντων εις Ιεροσόλυμα.
– Τον Εντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Πρόξενον του Βελγίου ενταύθα.
– Τον Εντιμ. Ευστράτιον Βυρτσιώνην μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. κ. Μαρίκας Βάρδα, εκζητήσαντας την Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις επικειμένοις γάμοις αυτών.
– Επί τω ως άνω σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Sarraf, Γραμματέα των Πατριαρχείων, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Ευαγγελίας Βαδιάκα.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
-Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Προξένου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη επετείω της επανενώσεως της χώρας ταύτης, εν τω Προξενικώ Μεγάρω, την Τρίτην, 6ην Οκτωβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Βίλμας Γρηγοριάδου, εκ του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Βαθυρρύακος, την Πέμπτην, 8ην Οκτωβρίου.Ετικέτες