Κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Loading...


– ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Το κείμενον έχει συμφωνηθή υπό των μετασχόντων της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Σαμπεζύ-Γενεύη, 21-28 Ιανουαρίου 2016 (πλην των Αντιπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας). Δημοσιεύεται συμφώνως προς τας αποφάσεις της Συνάξεως των Προκαθημένων.

 – ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
Το κείμενον έχει συμφωνηθή υπό των μετασχόντων της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Σαμπεζύ-Γενεύη, 21-28 Ιανουαρίου 2016 (πλην των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Αντιοχείας και της Γεωργίας). Δημοσιεύεται συμφώνως προς την απόφασιν της Συνάξεως των Προκαθημένων.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥΕτικέτες