Η αρχή του Δεκαπενταύγουστου στο Φανάρι

Loading...


Ο Οικ Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη της Αγίας Σολομονής, ης το ιερόν Λείψανον τεθησαύρισται εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος αυτού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου, 1ης Αυγούστου, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.
Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης ηυλόγησε τους εκκλησιασθέντας, εξ Ελλάδος και εξ Αμερικής, προσκυνητάς, εις ούς διένειμε το αντίδωρον. 

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 2ας Αυγούστου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
* * *
Το απόγευμα της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Α´ Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
-Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αγαθάγγελον Σίσκον, Βιβλιοφύλακα των Πατριαρχείων, επί κεφαλής ομίλου μαθητών της Ομογενείας, υποβαλόντων ευγνώμονας ευχαριστίας επί τη υπό της Μητρός Εκκλησίας αποστολή τούτων, διά προσκυνηματικήν επίσκεψιν, προς την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Φιλλανδίας, μεταξύ 19ης και 26ης Ιουλίου τρ. ε.. 

 

Τούς Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντίνον Δεληχρήστον, εκ της Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, και Οσιώτ. Μοναχόν Θεωνάν, εκ του Ι. Κελλίου Αγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυών Αγίου Όρους.
– Όμιλον Πρεσβυτεριανών Παστόρων υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. κ. Joseph Walker, εξ Αμερικής.
– Τούς Εξοχ. κ. Μάρκον Μπόλαρην, πρώην Υφυπουργόν, εκ Σερρών, Εντιμολ. κ. Χαράλαμπον Αποστολίδην, Άρχοντα Έκδικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και Εντιμ. κ. Λεωνίδαν Παπούλιαν, φιλόλογον-θεολόγον, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Μάριον Ηλιάδην, επιχειρηματίαν, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Π. Κοκκινάκην, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Βεατρίκης-Βασιλείας Τσιολχά, θεολόγους, εκζητήσαντας την Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις επικειμένοις γάμοις αυτών, εντεύθεν.
– Τούς Εντιμ. κ.κ. Markus Markert, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, και İhsan John Mashari, Προπτυχιακόν Φοιτητήν του Πανεπιστημίου του Warwick, εκ Μ. Βρεταννίας. Ετικέτες