Για ολιγοήμερη ανάπαυση στην Αυστρία ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Loading...


Στην Αυστρία βρίσκεται από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης για ανάπαυση μερικών ημερών και θα επιστρέψει στο Φανάρι στις 20 του μήνα.

Πριν αναχωρήσει συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τους Μητροπολίτες Ξάνθης και Σουηδίας.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Αναχώρησις της Α. Θ. Παναγιότητος
Την μεσημβρίαν της σήμερον Τετάρτης, 16ης τ.μ., η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου, ανεχώρησε δι᾽ ολιγοήμερον ανάπαυσιν εις Αυστρίαν, ένθεν θα επιστρέψη εις την έδραν Αυτού το απόγευμα της 20ης τ.μ. Σεπτεμβρίου.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αγγελικής.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν, μεθ᾿ ομίλου μελών του Γραφείου Ευρωπαικής Ενώσεως του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Mikaela Kumlin Granit.
– Τον Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ευάγγελον Γρηγοριάδην, Ιερατικώς Προιστάμενον του Ι. Ναού Αγίου Φωκά της Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά του Εντιμ. κ. Ευστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και της Ευγεν. κ. Ιωσηφίνας Φραντζελά, εκ των μελών αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ι. Ναού.
– Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Ευθύμιον Μικραγιαννανίτην, εξ Αγίου Όρους, μετά των Εντιμ. κ. κ. Βασιλείου Μόκα, εξ Επανομής, Δημητρίου Γούσιου, εκ Γαλάτιστας, και Βασιλείου Ταγαροπούλου, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Καραμανάκην, φοιτητήν. Όμιλον Καθηγητών και ερευνητών εκ του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Χαραλάμπους Μπιλλίνη, Καθηγητού.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος Βασιλάκη, Κωδικογράφου της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, Επισκέπτου Καθηγητού του Κανονικού Δικαίου εν τω εν Ρώμη «Pontificio Istituto Orientale», κατά τας εργασίας του διοργανωθέντος από 9ης-12ης Σεπτεμβρίου 23ου Διεθνούς Συνεδρίου περί Ορθοδόξου Πνευματικότητος, με θέμα «Έλεος και Συγχώρησις μεταξύ Ανθρώπων και Εκκλησιών», εν τη ΡΚαθολική Μονή Bose Ιταλίας.Ετικέτες