Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου Οικουμενικού Πατριαρχείου

Loading...


Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Τετάρτης, 7ης, μέχρι και της Παρασκευής, 9ης Οκτωβρίου 2015.

Εν αρχή της πρώτης συνεδρίας αντηλλάγησαν μεταξύ του Παναγιωτάτου Πατριάρχου και του Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου κυρίου Αμβροσίου αι ειθισμέναι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, επί τη ενάρξει του νέου Εκκλησιαστικού Έτους και της νέας Συνοδικής περιόδου.

Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.Ετικέτες