Αμερικής Δημήτριος: Προσευχές και υποστήριξή στις διακονίες του Οικουμενικού Παριαρχείου

Loading...


Την υποστήριξη όλων για το ανθρωπιστικό έργο του δοκιμαζόμενου Οικουμενικού Πατριαρχείου ζητάει σε εγκύκλιό του για την αυριανή εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος. 

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος: 

Εορτή Αγίων Αναργύρων

Κοσμά και Δαμιανού

Αλλ’ όταν δοχήν ποιής, κάλει πτωχούς,

αναπήρους, χωλούς, τυφλούς∙ και μακάριος

έση (Λουκ. 14: 13-14)

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Η μαρτυρία των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, τους οποίους εορτάζομε σήμερα, μας υπενθυμίζει, την προτεραιότητα της φροντίδος των εν χρεία ευρισκομένων συνανθρώπων μας και ιδιαιτέρως των αρρώστων, πτωχών, υπερηλίκων και ορφανών. Αυτοί οι δύο ταπεινοί και άγιοι άνθρωποι προσέφεραν την ζωή και τις ικανότητές των για να βοηθήσουν όσους είχαν ανάγκη ιάσεως και παρηγορίας. Υπήρξαν αληθινοί οικονόμοι της δυνάμεως του Χριστού και της ελπίδος, της αποκαταστάσεως και της αιωνίου ζωής την οποία Εκείνος μας προσφέρει.

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός επιβεβαίωσαν τις διδασκαλίες του Κυρίου μας ο Οποίος κήρυξε, ότι πας ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται (Λουκ. 14:11). Δεν διεκδίκησαν μεγάλες κοσμικές ανταμοιβές ή αναγνώριση για αυτά τα οποία προσέφεραν. Αναγνωρίζοντας και βιώνοντας το δυναμικό και θαυματουργικό έργο του Θεού στην ίαση των εν ανάγκη τελούντων, προσέφεραν δόξα, τιμή και έπαινο σε Εκείνον. Με την ευσπλαγχνική φροντίδα, την επιδέξια θεραπεία και τα θαυματουργικά αποτελέσματα, οδήγησαν τους θεραπευθέντες στην παρουσία του Θεού. Η ζωή των υπήρξε συνεχής πρόσκληση προς τους άλλους για να προσέλθουν στη μεγάλη εορτή της αγάπης και της ελπίδος με οικοδεσπότη τον Θεό, ιδιαιτέρως προς εκείνους οι οποίοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, καθοδηγούμεθα από το παράδειγμα των Αγίων Αναργύρων και καλούμεθα από τον Χριστό να εξέλθουμε εις τας οδούς και φραγμούς και να αναγκάσουμε τους πτωχούς και αναπήρους και τυφλούς και χωλούς εισελθείν, ίνα γεμισθή ο οίκος του Θεού (Λουκ. 14:23). Στο κάλεσμα της Εκκλησίας να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή στην Θεία Λειτουργία, οδηγούμεθα και εμπνεόμεθα να καλέσουμε πτωχούς, αναπήρους, χωλούς και τυφλούς (Λουκ. 14: 13-14), και να προσφέρουμε με αγάπη στην καρδιά μας διακονία και φροντίδα σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη ευημερίας και σωτηρίας. Με το παράδειγμα της ζωής μας, της γενναιοδωρίας και φροντίδος μας, και της ιάσεως και ανανεώσεως την οποία προσφέρει ο Χριστός, τιμούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Με ταπεινότητα αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα μέγιστα δώρα εκπορεύονται από τον Θεό, τον Δημιουργό και Υποστηρικτή της ζωής.

Αυτή η εξύμνηση της δυνάμεως του Θεού να θεραπεύη και να σώζη είναι και η μαρτυρία των φιλανθρωπικών διακονιών του προσφιλούς μας Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κάθε χρόνο, την ημέρα της εορτής αυτής, αναγνωρίζουμε το ζωτικό έργο των πιστών στην Κωνσταντινούπολη προσφέροντας τις προσευχές και υποστήριξή μας στις διακονίες του. Καθοδηγούμενοι από την Εθνική Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών και τα τοπικά αυτής παραρτήματα, καλούμεθα να προσφέρουμε με γενναιοδωρία για να συνεισφέρουμε στη συνεχιζομένη φροντίδα των αρρώστων, υπερηλίκων και ορφανών.

Η υποστήριξη αυτή είναι σημαντική επίσης για το ευρύτερο ανθρωπιστικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την ηγεσία του Παναγιωτάτου Οικουμε-νικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Πολλοί συνάνθρωποί μας υποφέρουν και αντιμετωπίζουν τεράστιες ανάγκες εξ αιτίας σοβαρών κρίσεων στην περιοχή εκεί.

Μέσα από το ευσπλαγχνικό και ταπεινό έργο διακονίας το οποίο προσφέρουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η δύναμη του φόβου κατανικάται από την δύναμη της ελπίδος, και πραγματικές απειλές εναντίον της ζωής και της ευημερίας αντιμετωπί-ζονται με χάρη και πίστη. Γνωρίζοντας ότι τα δώρα και οι προσευχές μας προσφέρουν δύναμη και πόρους στους προσφιλείς μας αδελφούς και αδελφές στην Κωνσταντινούπολη, ας συνεχίσουμε να συνδράμουμε αυτό το έργο όπως κάναμε πιστά τα προηγούμενα έτη. Μαζί με την βοήθειά μας, ας συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη την πρόσκληση να συμμετάσχη στην μεγάλη εορτή της αγάπης, της ιάσεως και της ζωής.

Μετά πατρικής εν Χριστώ αγάπης,

† ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ΔημήτριοςΕτικέτες