Σύλλογοι της Λάρισας διαμαρτύρονται για την αλλαγή φύλου

Loading...


10 Σύλλογοι από τη Λάρισα σε ανοικτή επιστολή του εκφράζουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο της κυβέρνησης για την αλλαγή φύλου και καλούν σε γενικό ξεσηκωμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν:

Εάν μέχρι πρότινος η ρήση πως στην πατρίδα μας «είσαι ο,τι δηλώσεις» χρησιμοποιούνταν περισσότερο ως αστεισμός, φαίνεται πως οι κυβερνώντες αποφάσισαν πιά με νόμο να την κάνουν πραγματικότητα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου», το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό, «ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά». Εκτός του ότι καθιστά σαφές πως «η ταυτότητα φύλου αποτελεί ζήτημα αυτοπροσδιορισμού», το νομοσχέδιο επιπλέον καθιερώνει μια απλή διαδικασία για διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου – δηλαδή για το αν είναι κανείς άνδρας η γυναίκα – χωρίς μάλιστα υποχρέωση προηγούμενης ιατρικής διάγνωσης. Το μόνο που ζητείται είναι μία αίτηση στην οποία αναγράφεται το επιθυμητό φύλο και το όνομα που επιλέγεται, καθώς και αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου «σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα», οπότε εκδίδεται σχετική δικαστική απόφαση που διορθώνει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που εκδίδουν έγγραφα με στοιχεία ταυτότητας η τηρούν μητρώα και καταλόγους υποχρεούνται να προβούν σε νέες εκδόσεις και καταχωρίσεις με διορθωμένο το φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του ενδιαφερομένου. Σημειώνεται ότι το ίδιο πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει και δεύτερη φορά διόρθωση του φύλου του, επανερχόμενο έτσι στο αρχικό του φύλο, ενώ η όλη διαδικασία προστατεύεται με ειδικές διατάξεις για εξασφάλιση της μυστικότητας.

Δε θα αναφερθούμε στην πληθώρα των προβληματικών σημείων του νομοσχεδίου, που πλήττουν την ασφάλεια δικαίου, την αξιοπιστία του προσώπου, το κύρος των δικαστηρίων, η που προξενούν σύγχυση, και οδηγούν σε αδιέξοδα. Πολλά από τα σημεία αυτά έχει ήδη επισημάνει σε κείμενο με κριτικές παρατηρήσεις της η Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, καταλήγοντας συμπερασματικά πως το νομοσχέδιο αυτό «δεν μπορεί να γίνει δεκτό».

Θα περιοριστούμε απλώς να αναφέρουμε ορισμένες από τις επιπτώσεις που θα επιφέρει ενδεχόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου:
Το δικαίωμα για αλλαγή του καταχωρισμένου φύλου – και ταυτόχρονα του ονόματος/επωνύμου – στο σύνολο των ταυτοποιητικών εγγράφων του προσώπου, με μία τόσο απλή και σύντομη διαδικασία, χωρίς καν να απαιτείται αντιστοιχία μεταξύ του δηλούμενου φύλου και της εξωτερικής εικόνας του αιτούντος, αποτελεί πρώτης τάξης δώρο για άτομα που έχουν τελέσει αξιόποινες πράξεις και προσπαθούν να διαφύγουν τη σύλληψη. Επειδή μάλιστα απαγορεύεται να υπάρχει στα νέα έγγραφα αναφορά πως μεσολάβησε αλλαγή φύλου, θα δυσχεραίνεται κατά πολύ το έργο των δημόσιων αρχών στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Θεσπίζοντας το δικαίωμα «διόρθωσης» φύλου από την ηλικία των 17 ετών, το νομοσχέδιο επιτρέπει στους άρρενες που θα «διορθώσουν» το φύλο τους να μην εκπληρώσουν την υποχρέωση της στρατιωτικής τους θητείας, χωρίς τον κίνδυνο να κηρυχθούν ανυπότακτοι.
Εξάλλου το νομοσχέδιο δημιουργεί ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για την παραβίαση του αβάτου του Αγίου Όρους και των Ιερών Μονών. Εάν π.χ. μία γυναίκα θελήσει να εισέλθει στο Άγιον Όρος, μπορεί πολύ εύκολα με μία απλή – και αργότερα αναστρέψιμη – «διόρθωση» φύλου να παραβιάσει αυτόν τον υπερχιλιετή ιερό θεσμό.

Ακόμη χειρότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο εισάγει ύπουλα τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Πράγματι, αν δύο ομόφυλα άτομα θελήσουν να συνάψουν μεταξύ τους γάμο, αρκεί το ένα από αυτά να προβεί σε «διόρθωση» φύλου. Ποιος δήμαρχος (η και ποιος ιερέας) στη συνέχεια θα μπορέσει να αρνηθεί την τέλεση πολιτικού (η και θρησκευτικού) γάμου – ακόμη και αν είναι οφθαλμοφανώς αντιληπτό ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν το ίδιο βιολογικό φύλο – τη στιγμή που τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα θα αναγράφουν διαφορετικά μεταξύ τους φύλα;
Ένα τέτοιο έγγαμο ζεύγος ομοφύλων, αναγνωριζόμενο ως ετερόφυλο, θα απολαμβάνει και όλα τα δικαιώματα των εγγάμων. Κατά συνέπεια θα έχει και δικαίωμα υιοθεσίας, με ο,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των υιοθετούμενων τέκνων.

Διαβάστε εδώ:  Μεσσηνίας Χρυσόστομος για την αλλαγή φύλου: "Αλλοίωση της ανθρώπινης υπόστασης" (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Το χειρότερο όλων πάντως είναι ότι για πρώτη φορά στην πατρίδα μας θα αναγνωρίζεται ως δικαίωμα του ανθρώπου το να αντιστρατεύεται την ίδια του τη φύση, το να αρνείται να είναι εκείνο που τον έπλασε ο Δημιουργός. Τι άλλο είναι αυτό, αν όχι ο,τι οι αρχαίοι μας πρόγονοι αποκαλούσαν «ύβρι»;
Είναι προφανές ότι τα θεσπιζόμενα από το νομοσχέδιο ως δικαιώματα αντιβαίνουν στην ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία, προσκρούουν στην κοινή λογική, καταφρονούν το θεόπλαστο και θεοειδές του ανθρώπινου προσώπου, και αντίκεινται στην ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, που αποτελεί οργανικό στοιχείο της εθνικής μας ιδιοσυστασίας.
Για τους παραπάνω λόγους:

Καλούμε τους συμπολίτες μας να ξεσηκωθούν ενάντια στην επιχειρούμενη διασάλευση της φυσικής και ηθικής τάξης, διατρανώνοντας με κάθε νόμιμο τρόπο την αντίδρασή τους στο συζητούμενο νομοσχέδιο. Να ενημερωθούν επίσης για τη στάση των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών έναντι του νομοσχεδίου, και να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Καλούμε όσους από τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν έχουν απολέσει το «ορθοφρονείν» να συμπαραταχθούν για την αποσόβηση της ολέθριας «ύβρεως».
Ελπίζουμε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη φορά θα σταθεί στο ύψος του αξιώματός του και δε θα υπογράψει τον εξανδραποδισμό της κοινωνίας μας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:
Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων
Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ένωσις «η Χριστιανική Αγωγή») Λάρισας
Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων Λάρισας
Ενωμένη Ρωμηοσύνη
Χριστιανική Εστία Λάρισας «Ο Απόστολος Παύλος»
Ένωση Θεολόγων Λάρισας
Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος» Λάρισας
Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ιωάννης ο Χρυσόστομος»
Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Αγάπης»

Σύλλογος Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής «Ο Απόστολος Βαρνάβας»