Ρωσία: Το κοινωνικό έργο του Πατριαρχείου Μόσχας και το κράτος

Loading...


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα»Εμπειρία, πρακτικές και προβλήματα συμμετοχής Ορθοδόξων ΜΚΟ στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών» διοργανώθηκε από το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Εκπρόσωποι εκκλησιαστικών φιλανθρωπικών οργανώσεων από τη Μόσχα και άλλες περιοχές της Ρωσίας, εμπειρογνώμονες του Συνοδικού Τμήματος για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης των ορθόδοξων ΜΚΟ και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

«Τα τελευταία χρόνια, η αποστολή της κοινωνικής υπηρεσίας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει σαφώς γίνει πιο σημαντική «, δήλωσε η Έλενα Τοπολέβα-Σολτσούνοβα, πρόεδρος της επιτροπής για την ανάπτυξη των ΜΚΟ του Δημοσίου Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
«Η εκκλησία παρέχει στους ανθρώπους πολλές κοινωνικές υπηρεσίες. Μερικές φορές αυτές οι υπηρεσίες είναι στάνταρ, και μερικές φορές είναι εντελώς καινοτόμες, για παράδειγμα, προγράμματα συνοδών για άτομα με αναπηρίες. Θα θέλαμε να μάθουμε θετικές πρακτικές και να τις αντιγράψουμε».

Σήμερα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πάνω από 4.500 κοινωνικά ιδρύματα . Με τη συμμετοχή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, οργανώθηκαν περισσότερα από 400 προγράμματα για να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες, 95 καταφύγια για τους άστεγους, 64 καταφύγια για γυναίκες σε καταστάσεις κρίσης, περισσότερα από 180 κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας.tilegrafima.gr