Ουδετερόρθησκη χώρα σημαίνει αντίχριστη χώρα

Loading...


Με εμφανή βιάση αποφάσισε η Ελ­λη­νική(;) Βουλή να εγγραφεί στο Σύνταγμα ότι η Ελλάδα θα είναι πλέον χώρα. Γκρίζος και θολός ο όρος, σκοπίμως ίσως για να επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες.

Οπωσδήποτε όμως είναι ξεκά­θαρο ότι στο «ουδετερόθρησκη» χωράει κάθε τι άλ­λο εκτός από Χρι­στό και Ορθοδοξία. Δεν είναι φοβική ούτε καν υποθετική αυτή η ερμηνεία. Τα παρά­δοξα που συμβαίνουν στην Ελλάδα ει­ναι κάτι παραπάνω από επιβεβαίωση:

Στη Μυτιλήνη συνελήφθησαν 33 άτο­μα επειδή θέλησαν να στήσουν έναν σταυ­ρό σε δημόσιο χώρο. Πως δικαιολο­γήθηκαν οι αρχές; Προσβάλλονται, λέει, οι αλλόθρησκοι (βλ. www.kathimerini.gr).

Στα Χανιά εντούτοις οι εισαγγελικές αρχές με απόφασή τους (α.π. 302/18) χα­ρακτηρίζουν νόμιμο τον σχεδιασμό πανθρη­σκειακών και σατανιστικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους (βλ. www.nafpaktianews.gr.). Έτσι παρόλη την προκλη­τικότητά τους δεν πρόκειται να απα­λειφθούν από δη­μοόσια κτήρια των Χα­νίων και της Κισ­σάμου τραγόμορφες θε­οότητες, δράκοι και ταοιστικά σύμβολα.

Μόνο οι αλλόθρησκοι έχουν ευαισθησία και προσβάλλονται ή μόνο οι αλλόθρη­σκοι έχουν δικαιώματα σε μία ουδετερό­θρησκη χώρα;;; Τότε όμως δεν πρόκει­ται για ουδέτερη αλλά για αντίχριστη χώρα. Εκεί στοχεύουν μάλλον οι 150 (+1 στο «και πέντε») που ψήφισαν το συγκε­κριμένο άρθρο. Ωστόσο είναι πολύ λίγοι για να α­ποφασίζουν σε ποιόν Θεό θα πι­στεύουν εκατομμύρια Έλληνες!tilegrafima.gr