Οι 123 ιεροδιδάσκαλοι της Θράκης

Loading...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥΣ

Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και , ανακοινώθηκαν οι πίνακες υποψηφίων στις τρεις μουφτείες της Θράκης. 

Πρόκειται για όσους πληρούν τους όρους του Νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013) και της προκήρυξης (Κ.Υ.Α. 118935/Θ1/19-07-2016 (ΦΕΚ 2283/τ.Β’/25-07-2016)). Καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει αίτηση, σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλλουν ένσταση κατά των πίνακα από την ημερομηνία ανάρτησης του έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνολικά πρόκειται για 123 άτομα, 70 από τα οποία στη μουφτεία της Κομοτηνής, 31 στην Ξάνθη και 22 στο Διδυμότειχο.